Light Armored Car M8, de M8 Greyhound.
 
Type: Armored Car
British Army: T8 Greyhound
US Army: Light Armored Car M8
Lend Lease Program: Yes
M8 "Greyhound" in Bussum (NL)
Contents:
 1. Algemeen.
  1.1 Verschillende uitvoeringen.
  1.2 Lend Lease Program.
 2. M8 "Greyhound" in Saumur (F).
  2.1 Het xxx xxx Division.
 3. M8 "Greyhound" in Bovington (GB).
  3.1 Het xxx xxx Division.
 4. M8 "Greyhound" in Ursel (B).
  4.1 Het xxx xxx Division.
 5. M8 "Greyhound" in Ursel (B).
  5.1 2nd Armored Division.
 6. M8 "Greyhound" in Bussum.
  6.1 1st Armored Division.
 7. M8 "Greyhound" in Overloon.
  7.1 7th Armored Division.
 8. M8 "Greyhound" in Overloon.
  8.1 2nd Armored Division.
 9. Technische Specificaties:
 10. Externe Links.
  Foto 6.2 De Light Armored Car M8 "Greyhound" in Bussum (NL).
1. Algemeen:
De Amerikaanse benaming is, M8 Light Armored Car. De Britse benaming is Greyhound. Het is een licht gepantserd verkenning voertuig, met aandrijving op alle zes de wielen. Op terrein met een harde ondergrond kan de M8 goed uit de voeten, maar op terrein met een zachte ondergrond zijn de prestaties teleurstellend. Tevens was de M8 niet erg wendbaar door zijn grote draaicirkel.
In dergelijke situaties werd voor verkenning vaak gebruikt gemaakt van een jeep i.p.v. de M8. Om bij verkenningsacties communicatie mogelijk te maken is de M8 uitgerust met een z.g.n. 'long distance radio'.
De hoofdbewapening bestond doorgaans uit een 37 mm M6 kanon (de 'Pea shooter'). Op sommige uitvoeringen zit boven op de koepel ook nog een .50 M2HB Anti-Aircraft machine geweer. De M8 Greyhound is zowel door de Britten als door de Amerikanen gebruikt. In de Pacific was ontpopte de M8 zich als een echte tank-destroyer voornamelijk door het zwakke pantser van Japanse tanks. Tijdens WW II is in Europa de M8 voor het eerst ingezet tijdens de Amerikaanse inval in Italië.
 
1.1 Verschillende uitvoeringen:
- De varianten van de M8 Greyhound: -
Type / Model Beschrijving:
T22 Light Armored Car Een prototype, niet in productie genomen.
T22E1 Light Armored Car Een prototype, aangepaste aandrijving 4x4, niet in productie genomen.
T22E2 Light Armored Car De oorspronkelijke uitvoering van de M8 Light Armored Car.
M8E1 Light Armored Car Een uitvoering met aangepaste wielophanging. In 1943 zijn er slechts twee M8E1's geproduceerd.
M20 Armored Utility Car Ook bekend als de M20 Scout Car, was een M8 Greyhound waarvan de tankkoepel werd verwijderd. Dit werd vervangen door een lage, bepantserde open opbouw met een ringbevestiging voor een Anti-Aircraft .50 M2 machine geweer. Om nog enige bescherming te bieden werd de M20 extra uitgerust met een bazooka. De M20 was oorspronkelijk bedoeld als een commando wagen en voor verkenning, maar werden vaak gebruikt voor het vervoer van manschappen en materieel. Het voertuig was snel en wendbaar, en bood een zekere mate van bescherming tegen lichte wapens en granaatscherven. De commando uitvoering van de M20 werd uitgerust met een radiozender. De oorspronkelijke benaming was M10 Armored Utility Car, dit werd aangepast naar M20 om geen verwarring te krijgen met de M10 Wolverine tank destroyer. In 1943 en 1944 zijn er bij Ford 3680 M20's geproduceerd.
T69 Multiple Gun Motor Carriage Eind 1943 werd er een anti-aircraft variant van de M8 was getest. Het voertuig was bewapend met vier .50 machine geweren in een tankkoepel ontworpen door Maxson Corp. Het Amerikaanse leger vond dat dit ontwerp ondergeschikt was een de M16 MGMC en het project werd stil gezet.
M8 TOW Tank Destroyer: Geproduceerd na 1945: Dit is een door het Amerikaanse bedrijf NAPCO aangepaste M8. Het 36 mm M6 kanon werd vervangen door een .50 machine geweer en een anti-tank lanceerder, de BGM-71 TOW, werd bevestigd boven op de tankkoepel. (TOW = Tube launched, Optically tracked, Wire command link guided Anti- Tank Raket.)
M8/M20 met een H-90 tankkoepel: Geproduceerd na 1945: Dit is een Franse upgrade, gebruik makende van tankkoepel van de Panhard AML 90 armored car.
CRR Brasileiro: Geproduceerd na 1945: Een Braziliaanse uitvoering, ontworpen in 1968 door het Army Engineering Institute (IME). Het gaat om een 4x4 uitvoering met een nieuw type motor. (120 pk Mercedes-Benz OM-321)
Bij het testen ervan, werd de CRR ondergeschikt bevonden aan de EE-9 Cascavel. Het project werd daarop gestopt met slechts een prototype.
 
1.2 Lend Lease programma:
Via het Lend Lease programma leverden de Verenigde Staten aan diverse Geallieerde landen defensie materiaal, waaronder de armored car M8 "Greyhound". Hiervan zijn er meer dan 1000 exemplaren geleverd aan Allied Forces.
 
2. M8 "Greyhound" in Saumur (F).
M8 "Greyhound" in Saumur (F).
Foto 2.1 De Light Armored Car M8 Greyhound, M8 "Greyhound" in Saumur (F).
Foto 2.1 en 2.2 Deze M8 "Greyhound" is te zien in het bekende Musée des Blindés in Saumur (F). Het verkeert in een rijdende staat en is voorzien van de leger-tekens (markings) van het Amerikaanse 4th Corps, welke eerst in Normandië heeft gevochten en vervolgens betrokken is geweest bij de invasie vanuit zee in Zuid-Frankrijk. De echte herkomst als geschiedenis van deze Amerikaanse M8 "Greyhound" zijn bij mij niet bekend. De huidige markings op deze M8 "Greyhound" in Saumur (F).
 
- Vehicle Markings -
Marker: Omschrijving:
Vehicle name: "Danny" is de bijnaam van het voertuig, motivatie onbekend. Gewoonlijk verwijst de eerste letter naar de company waartoe het voertuig toebehoord, bijvoorbeeld "D" is "D" Company.
Unit marking (1st+2nd): IV-25 : Unit marker, verwijst naar het 4th Corps, 25 th Battalion.
Unit marking (3rd): B-15: 15th voertuig van het battalion.
Army registration number: USA 6071975, ook wel "hood number" genoemd, is een uniek voertuig nummer uitgegeven door het Amerikaanse Ordnance Department. Het nummer is voor logistieke zaken te vergemakkelijken o.a. bij onderhoud in het veld.
Land marker: De witte 5 puntige ster zonder cirkel. Deze marking is van oorsprong een 'national identification symbol' voor de voertuigen van de Verenigde Staten van Amerika. Deze is in gebruik vanaf 1943. De witte 5 puntige ster, klopt hier qua formaat niet, in Afrika hadden de Amerikaanse Stuarts een zeer grote white star op de voorzijde van de tank.
Allied White Star: De witte 5 puntige ster in een cirkel. Deze marking was tijdens WW II in gebruik bij alle Geallieerde legers, vanaf de voorbereidingen op D-Day.
Bridge classification: Cijfer 7 in een gele cirkel, is de gewichtsklasse aanduiding. Bruggen kregen ook deze classificatie, indien het cijfer van een bridge classification gelijk of groter dan die van het voertuig was kon de brug het gewicht van het voertuig houden.
De M8 "Greyhound" in Saumur (F).
Foto 2.2 De Light Armored Car M8 "Greyhound" in Saumur (F).
 
Het 2.1 4th Corps (United States)
Het Amerikaanse 4th Corps is tijdens de Eerste Wereld Oorlog opgericht en heeft toen al in Frankrijk, het Western Front, tegen de Duitse bezetters gevochten. In oktober 1939 werd het 4th Corps ontbonden, om vervolgens in juni 1944 weer geactiveerd te worden en deel te nemen aan de gevechten tegen de Duitse bezetters in Normandië. Na de inname c.q. bevrijding van Rome nam het 4th Corps deel aan Operation Dragoon, de invasie en bevrijding van Zuid-Frankrijk.
Van oorsprong beschikte het 4th Corps over twee divisies; het U.S. 1st Armored and 6th South African Armoured. In de periode daarna zijn er meerdere onderdelen toegevoegd; het 1st Brazilian Infantry Division (sept. 1944), het U.S. 10th Mountain Division (feb. 1945) en het U.S. 85th Infantry Division (april 1945).
 
3. M8 "Greyhound" in Bovington (GB).
M8 "Greyhound" in Bovington (GB)
Foto 3.1 De Light Armored Car M8 Greyhound, M8 "Greyhound" in Bovington (GB).
Foto 3.1 Deze M8 "Greyhound" is te zien in het bekende Tank Museum in Bovington (GB). Het is geschilderd in de winter camouflage zoals deze vaak ter plekke aan het front in de winter van 1944-1945 werd aangebracht. Deze Greyhound verkeert in een goede staat van onderhoud en is gebouwd in 1943 en heeft van oorsprong dienst gedaan bij het Britse leger. Op deze Greyhound ontbreekt het .50 Browning Machine geweer. De markings op deze M8 "Greyhound" in Bovington (GB).
 
- Vehicle Markings -
Marker: Omschrijving:
Unit marking (1st+2nd): <UNDER CONSTRUCTION>
Unit marking (3rd):  
Army registration number: USA 6033442-S, ook wel "hood number" genoemd, is een uniek voertuig nummer uitgegeven door het Amerikaanse Ordnance Department. Het nummer is voor logistieke zaken te vergemakkelijken o.a. bij onderhoud in het veld. De letter S, "suppressed", achter het hoodnumber; geeft aan dat het niet was toegestaan om een radiozender in het voertuig te hebben.
Land marker: De witte 5 puntige ster zonder cirkel. Deze marking is van oorsprong een 'national identification symbol' voor de voertuigen van de Verenigde Staten van Amerika. Deze is in gebruik vanaf 1943. De witte 5 puntige ster, klopt hier qua formaat niet, in Afrika hadden de Amerikaanse Stuarts een zeer grote white star op de voorzijde van de tank.
Allied White Star: De witte 5 puntige ster in een cirkel. Deze marking was tijdens WW II in gebruik bij alle Geallieerde legers, vanaf de voorbereidingen op D-Day.
Bridge classification: Ontbreekt; Cijfer 7 in een gele cirkel, is de gewichtsklasse aanduiding. Bruggen kregen ook deze classificatie, indien het cijfer van een bridge classification gelijk of groter dan die van het voertuig was kon de brug het gewicht van het voertuig houden.
 
3.1 UNDER CONSTRUCTION (United States)
Het Amerikaanse UNDER CONSTRUCTION
Van oorsprong UNDER CONSTRUCTION
 
4. M8 "Greyhound" in Ursel (B).
M8 "Greyhound" in Ursel (B).
Foto 4.1 De Light Armored Car M8 Greyhound, M8 "Greyhound" in Ursel (B).
Foto 4.1 Deze M8 "Greyhound" was te zien op het militaria evenement Wings & Wheels in Ursel (B).
<UNDER CONSTRUCTION>

Zowel herkomst als geschiedenis van deze Amerikaanse M8 "Greyhound" zijn bij mij niet bekend. De markings op deze M8 "Greyhound" in Ursel (B).
- Vehicle Markings -
Marker: Omschrijving:
Unit marking (1st+2nd): <UNDER CONSTRUCTION>
Unit marking (3rd):  
Army registration number: USA 3033730-S, ook wel "hood number" genoemd, is een uniek voertuig nummer uitgegeven door het Amerikaanse Ordnance Department. Het nummer is voor logistieke zaken te vergemakkelijken o.a. bij onderhoud in het veld. De letter S, "suppressed", achter het hoodnumber; geeft aan dat het niet was toegestaan om een radiozender in het voertuig te hebben.
Land marker: De witte 5 puntige ster zonder cirkel. Deze marking is van oorsprong een 'national identification symbol' voor de voertuigen van de Verenigde Staten van Amerika. Deze is in gebruik vanaf 1943. De witte 5 puntige ster, klopt hier qua formaat niet, in Afrika hadden de Amerikaanse Stuarts een zeer grote white star op de voorzijde van de tank.
Bridge classification: Ontbreekt; Cijfer 7 in een gele cirkel, is de gewichtsklasse aanduiding. Bruggen kregen ook deze classificatie, indien het cijfer van een bridge classification gelijk of groter dan die van het voertuig was kon de brug het gewicht van het voertuig houden.
 
4.1 UNDER CONSTRUCTION (United States)
Het Amerikaanse UNDER CONSTRUCTION
Van oorsprong UNDER CONSTRUCTION
 
5. M8 "Greyhound" in Ursel (B).
M8 "Greyhound" in Ursel (B).
Foto 5.1 De Light Armored Car M8 Greyhound, M8 "Greyhound" in Ursel (B).
Foto 5.1 t/m 5.3 Deze M8 "Greyhound" was te zien op het militaria evenement Wings & Wheels in Ursel (B).

<UNDER CONSTRUCTION>

Zowel herkomst als geschiedenis van deze Amerikaanse M8 "Greyhound" zijn bij mij niet bekend. De markings op deze M8 "Greyhound" in Ursel (B).
- Vehicle Markings -
Marker: Omschrijving:
Vehicle name: "Conan" is de bijnaam van het voertuig, motivatie onbekend. Gewoonlijk verwijst de eerste letter naar de company waartoe het voertuig toebehoord, bijvoorbeeld "C" is "C" Company.
Unit marking (1st+2nd): 2▲ ??-I, staat voor het 2nd Armored Division, ??th Armored Infantry Battalion.
Unit marking (3rd): <UNDER CONSTRUCTION>
Army registration number: USA 6037764-S, ook wel "hood number" genoemd, is een uniek voertuig nummer uitgegeven door het Amerikaanse Ordnance Department. Het nummer is voor logistieke zaken te vergemakkelijken o.a. bij onderhoud in het veld. De letter S, "suppressed", achter het hoodnumber; geeft aan dat het niet was toegestaan om een radiozender in het voertuig te hebben.
Land marker: De witte 5 puntige ster zonder cirkel. Deze marking is van oorsprong een 'national identification symbol' voor de voertuigen van de Verenigde Staten van Amerika. Deze is in gebruik vanaf 1943. De witte 5 puntige ster, klopt hier qua formaat niet, in Afrika hadden de Amerikaanse Stuarts een zeer grote white star op de voorzijde van de tank.
Allied White Star: De witte 5 puntige ster in een cirkel. Deze marking was tijdens WW II in gebruik bij alle Geallieerde legers, vanaf de voorbereidingen op D-Day.
Bridge classification: Cijfer 7 in een gele cirkel, is de gewichtsklasse aanduiding. Bruggen kregen ook deze classificatie, indien het cijfer van een bridge classification gelijk of groter dan die van het voertuig was kon de brug het gewicht van het voertuig houden.
 
M8 "Greyhound" in Ursel (B).
Foto 5.2 Voor- en achterzijde van de M8 "Greyhound" in Ursel (B).
 
5.1 US Army 2nd Armored Division "Hell on Wheels".
Zeer kort samengevat heeft deze Amerikaanse "heavy" armored division vrijwel aan een stuk door gevochten tegen de Duitsers tijdens WW II. Onderdelen van deze divisie hebben achtereen volgens gevochten in 1942 in Afrika samen met o.a. de Britten gevochten tegen het Duitse Afrika Korps, ondanks zware verliezen dwingen zij dit Duitse leger korps tot de overgave. Vervolgens gaat de strijd tegen de Duitsers verder in 1943 op Sicilië. Tijdens D-Day op 6 juni 1944 zijn twee onderdelen betrokken en uitgerust met Sherman DD-tanks.
Hun taak was te landen op Omaha Beach en ondersteuning te geven aan de Amerikaanse troepen op het strand. Dit loopt op een mislukking uit, onder anderen omdat de Sherman DD-tanks te vroeg en in te diep water werden ontscheept en direct naar de bodem van de zee zonken. Een onderdeel dat wel bij het strand aan land ging, werd vrijwel geheel uitgeschakeld door de Duitse verdediging.
Op 9 juni 1944 komen de overige eenheden van het 2nd AD aan land in Normandië. Tot 25 augustus 1944 raken zij betrokken bij diverse operaties tegen de Duitsers in Normandië, waaronder de strijd om de Zak van de Falaise. Na de uitbraak uit Normandië gaat het richting de Seine naar Noord-Frankrijk om bij Tournai België in te gaan. Iets oostelijk van Brussel trekken ze op richting Luik en Zuid-Limburg. Op 18 september 1944 beginnen de gevechten rond de Duits-Nederlandse grens nabij Geilenkirchen, op 3 oktober 1944 breken ze door de Duitse Siegfriedlinie heen. Tijdens de Duitse tegen aanval in de winter van december 1944 en januari 1945 helpt de de divisie de Duitse aanval af te slaan in het oostelijke deel van de Ardennen, onder anderen in de omgeving van de Ourthe rivier.
Na een korte rust in februari 1944 gaat de opmars verder via midden Duitsland naar Berlijn. Bij de Elbe aangekomen krijgen ze orders om de opmars te stoppen om zo het Rode Leger niet voor de voeten te lopen. Uit eindelijk bereiken ze in juli 1945 als eerste Amerikaanse leger eenheid Berlijn. Vanwege de bevrijding van Zuid-Limburg dragen veel Nederlanders hun een warm hart toe.
 
M8 "Greyhound" in Ursel (B).
Foto 5.3 Voor- en achterzijde van de M8 "Greyhound" in Ursel (B).
 
6. M8 "Greyhound" in Bussum (NL).
M8 "Greyhound" in Bussum (NL)
Foto 6.1 De Light Armored Car M8 Greyhound, M8 "Greyhound" in Bussum (NL).
Foto 6.1 t/m 6.3 Deze M8 "Greyhound" was te zien tijdens het evenement Bussum Bridgehead in Bussum (NL).

<UNDER CONSTRUCTION>

Zowel herkomst als geschiedenis van deze Amerikaanse M8 "Greyhound" zijn bij mij niet bekend. De markings op deze M8 "Greyhound" in Bussum (NL).
 
- Vehicle Markings -
Marker: Omschrijving:
Unit marking (1st+2nd): <UNDER CONSTRUCTION>
1▲6C =
Unit marking (3th): <UNDER CONSTRUCTION>
C24 =
Army registration number: USA 6032597-S, ook wel "hood number" genoemd, is een uniek voertuig nummer uitgegeven door het Amerikaanse Ordnance Department. Het nummer is voor logistieke zaken te vergemakkelijken o.a. bij onderhoud in het veld. De letter S, "suppressed", achter het hoodnumber; geeft aan dat het niet was toegestaan om een radiozender in het voertuig te hebben.
Land marker: De witte 5 puntige ster zonder cirkel. Deze marking is van oorsprong een 'national identification symbol' voor de voertuigen van de Verenigde Staten van Amerika. Deze is in gebruik vanaf 1943. De witte 5 puntige ster, klopt hier qua formaat niet, in Afrika hadden de Amerikaanse Stuarts een zeer grote white star op de voorzijde van de tank.
Bridge classification: Ontbreekt; Cijfer 7 in een gele cirkel, is de gewichtsklasse aanduiding. Bruggen kregen ook deze classificatie, indien het cijfer van een bridge classification gelijk of groter dan die van het voertuig was kon de brug het gewicht van het voertuig houden.
 
M8 "Greyhound" in Bussum (NL)
Foto 6.2 Voor- en achterzijde van de M8 "Greyhound" in Bussum (NL).
 
6.1 US Army 1st Armored Division, "The Old Ironside"
"The Old Ironside". Deze divisie heeft tijdens WW II in Noord-Afrika en Normandië gevochten tegen de Duitsers. De Divisie heeft niet gevochten in West-Europa, maar is vanuit Normandië na afloop van de oorlog overgeplaatst naar Duitsland als bezettingsmacht in de Amerikaanse sector.
 
7. M8 "Greyhound" in Overloon (NL).
M8 "Greyhound" in Overloon.
Foto 7.1 De Light Armored Car M8 Greyhound, M8 "Greyhound" in Overloon (NL).
Foto 7.1 t/m 7.3 Deze M8 "Greyhound" is te zien in het Liberty Park in Overloon. Het Liberty Park bestaat uit twee musea, het Oorlogs en Verzetsmuseum en het Marshall Museum. In de grote hal van het Marshall Museum staan vele voertuigen, waaronder ook deze M8 "Greyhound".
<UNDER CONSTRUCTION>

Zowel herkomst als geschiedenis van deze Amerikaanse M8 "Greyhound" zijn bij mij niet bekend. De markings op deze M8 "Greyhound" in Overloon (NL).
 
- Vehicle Markings -
Marker: Omschrijving:
Unit marking (1st+2nd): 7▲ 31-I, staat voor het 7th Armored Division, 31st Armored Infantry Battalion.
Unit marking (3rd): <UNDER CONSTRUCTION>
Army registration number: USA 603332, ook wel "hood number" genoemd, is een uniek voertuig nummer uitgegeven door het Amerikaanse Ordnance Department. Het nummer is voor logistieke zaken te vergemakkelijken o.a. bij onderhoud in het veld.
Land marker: De witte 5 puntige ster zonder cirkel. Deze marking is van oorsprong een 'national identification symbol' voor de voertuigen van de Verenigde Staten van Amerika. Deze is in gebruik vanaf 1943. De witte 5 puntige ster, klopt hier qua formaat niet, in Afrika hadden de Amerikaanse Stuarts een zeer grote white star op de voorzijde van de tank.
Allied White Star: De witte 5 puntige ster in een cirkel. Deze marking was tijdens WW II in gebruik bij alle Geallieerde legers, vanaf de voorbereidingen op D-Day.
Bridge classification: Ontbreekt; Cijfer 7 in een gele cirkel, is de gewichtsklasse aanduiding. Bruggen kregen ook deze classificatie, indien het cijfer van een bridge classification gelijk of groter dan die van het voertuig was kon de brug het gewicht van het voertuig houden.
M8 "Greyhound" in Overloon.
Foto 5.2 Voor- en achterzijde van de M8 "Greyhound" in Overloon (NL).
 
7.1 US Army 7th Armored Division "Lucky Seven"
Het 7th Armored Division, "Lucky Seventh", is op 1 maart 1942 in Amerika opgericht. Na trainingen in Amerika, vertrekt het naar Schotland om daarop 13 juni 1944 in Greenock in Schotland aan te komen. Daar opvolgend beginnen de voorbereidingen voor de gevechten tegen de Duitsers in West-Europa. Niet op D-Day maar op 10 augustus 1944, net voor het sluiten van de "zak van Falaise", komen ze aan in Normandië. Van 13 tot 18 augustus 1944 doen ze hun eerste gevechtservaring op bij de strijd om Chartres. De Duitsers trekken zich razend snel terug en de divisie komt op 31 augustus 1944 al aan in Verdun. De opmars gaat snel verder in oostelijke richting naar de Moesel rivier, een poging om deze op 6 september 1944 over te steken mislukt. Er volgen daarop zware gevechten nabij Metz.
Op 10 september 1944 mislukt een tweede poging om de Moezel over te steken ten noordwesten van Metz. Een derde poging lukt op 15 september 1944 wel bij Arnaville ten zuiden van Metz.
Op 25 september 1944 wordt het verplaatst naar Zuid-Nederland, om de zuid flank van Operatie Market-Garden te verdedigen.
Operatie Market-Garden mislukt en het gebied ten zuiden van de grote rivieren vinden met regelmaat grote gevechten plaats, waarbij de Duitsers fel vechten en zware artillerie beschietingen uitvoeren. De Duitsers slagen er in om een bruggenhoofd te vestigen aan de zuid zijde van de grote rivieren, net over de Maas heen bij Overloon. Op 30 september 1944 begint de eerste Slag om Overloon welke tot en met 5 oktober 1944 zou gaan duren. Deze eerste aanval werd door de Amerikanen geleid en door zware regen waren alleen de wegen begaanbaar, waardoor de goed verborgen Duitse 88 mm kanonnen vrij spel hadden om in zes dagen 35 stuks Amerikaanse Shermans uit te schakelen. De 7th Armored Division heeft daarbij zeer zware verliezen geleden en werd afgelost door de Britten.
Tijdens de Slag om de Ardennen weten ze hun beschadigde imago te herstellen en vechten succesvol tegen de Duitsers aan de noord flank nabij St.-Vith. Later wordt de strijd voortgezet in het al eerder bevochten Hürtgenwald nabij Aken. Via de Rijn gaat het dan naar Bonn en Remagen. Zware gevechten volgden in de Ruhrpocket. Na de Duitse overgave verblijft de divisie in de Britse sector, na de parade in Berlijn gaat het naar de Amerikaanse sector en vertrekt naar Amerika.
In oktober 1945 word de divisie opgeheven in New York.
 
M8 "Greyhound" in Overloon.
Foto 7.3 Voor- en achterzijde van de M8 "Greyhound" in Overloon (NL).
 
8. M8 "Greyhound"in Overloon (NL).
M8 "Greyhound" in Overloon (NL).
Foto 8.1 De Light Armored Car M8 Greyhound, M8 "Greyhound" in Overloon (NL).
Foto 8.1 t/m 8.3 Deze M8 "Greyhound" is te zien in het Liberty Park in Overloon, Het Liberty Park bestaat uit twee musea, het Oorlogs en Verzetsmuseum en het Marshall Museum. In de grote hal van het Marshall Museum staan vele voertuigen, waaronder ook deze M8 "Greyhound". Deze Greyhound is zeer compleet uitgerust en verkeert ook in een zeer goede technische staat.
Deze camouflage, waarbij er mat zwarte verf over de groene verf (olive drab) heen is geschilderd, is toegepast vanaf 24 juli 1944.
De 2nd Armored Division paste deze camouflage toe tijdens operatie Cobra. De gele C-6 marking is onjuist geplaatst, de gele C behoort boven het voorwiel op het scherm te staan. Zowel herkomst als geschiedenis van deze Amerikaanse M8 "Greyhound" zijn bij mij niet bekend. De markings op deze M8 "Greyhound" in Overloon (NL).
- Vehicle Markings -
Marker: Omschrijving:
Unit marking (1st+2nd): 2▲ 41-I, staat voor het 2nd Armored Division, 41st Armored Infantry Battalion.
Unit marking (3rd): <UNDER CONSTRUCTION>
Army registration number: USA 6033537-S, ook wel "hood number" genoemd, is een uniek voertuig nummer uitgegeven door het Amerikaanse Ordnance Department. Het nummer is voor logistieke zaken te vergemakkelijken o.a. bij onderhoud in het veld. De letter S, "suppressed", achter het hoodnumber; geeft aan dat het niet was toegestaan om een radiozender in het voertuig te hebben.
Land marker: Ontbreekt; De witte 5 puntige ster zonder cirkel. Deze marking is van oorsprong een 'national identification symbol' voor de voertuigen van de Verenigde Staten van Amerika. Deze is in gebruik vanaf 1943. De witte 5 puntige ster, klopt hier qua formaat niet, in Afrika hadden de Amerikaanse Stuarts een zeer grote white star op de voorzijde van de tank.
Bridge classification: Ontbreekt; Cijfer 7 in een gele cirkel, is de gewichtsklasse aanduiding. Bruggen kregen ook deze classificatie, indien het cijfer van een bridge classification gelijk of groter dan die van het voertuig was kon de brug het gewicht van het voertuig houden.
 
M8 "Greyhound" in Overloon (NL).
Foto 8.2 Achterzijde van de Light Armored Car M8 "Greyhound" in Overloon (NL).
 
8.1 US Army 2nd Armored Division "Hell on Wheels".
Zeer kort samengevat heeft deze Amerikaanse "heavy" armored division vrijwel aan een stuk door gevochten tegen de Duitsers tijdens WW II. Onderdelen van deze divisie hebben achtereen volgens gevochten in 1942 in Afrika samen met o.a. de Britten gevochten tegen het Duitse Afrika Korps, ondanks zware verliezen dwingen zij dit Duitse leger korps tot de overgave. Vervolgens gaat de strijd tegen de Duitsers verder in 1943 op Sicilië. Tijdens D-Day op 6 juni 1944 zijn twee onderdelen betrokken en uitgerust met Sherman-DD tanks.
Hun taak was te landen op Omaha Beach en ondersteuning te geven aan de Amerikaanse troepen op het strand. Dit loopt op een mislukking uit, onder anderen omdat de Sherman-DD tanks te vroeg en in te diep water werden ontscheept en direct naar de bodem van de zee zonken. Een onderdeel dat wel bij het strand aan land ging, werd vrijwel geheel uitgeschakeld door de Duitse verdediging.
Op 9 juni 1944 komen de overige eenheden van het 2nd AD aan land in Normandië. Tot 25 augustus 1944 raken zij betrokken bij diverse operaties tegen de Duitsers in Normandië, waaronder de strijd om de Zak van de Falaise. Na de uitbraak uit Normandië gaat het richting de Seine naar Noord-Frankrijk om bij Tournai België in te gaan. Iets oostelijk van Brussel trekken ze op richting Luik en Zuid-Limburg. Op 18 september 1944 beginnen de gevechten rond de Duits-Nederlandse grens nabij Geilenkirchen, op 3 oktober 1944 breken ze door de Duitse Siegfriedlinie heen. Tijdens de Duitse tegen aanval in de winter van december 1944 en januari 1945 helpt de divisie de Duitse aanval af te slaan in het oostelijke deel van de Ardennen, onder anderen in de omgeving van de Ourthe rivier.
Na een korte rust in februari 1944 gaat de opmars verder via midden Duitsland naar Berlijn. Bij de Elbe aangekomen krijgen ze orders om de opmars te stoppen om zo het Rode Leger niet voor de voeten te lopen. Uit eindelijk bereiken ze in juli 1945 als eerste Amerikaanse leger eenheid Berlijn. Vanwege de bevrijding van Zuid- Limburg dragen veel Nederlanders hun een warm hart toe.
 
M8 "Greyhound" in Overloon (NL).
 
9. Technische Specificaties:
 
- Specificaties M8 Greyhound -
Item: Specificatie:
Gebouwd door: Ford Motor Co.
Aantal geproduceerd: 11667 Exemplaren.
Geproduceerd: Van maart 1943 tot en met april 1945.
Gewicht: 7882 kg
Afmetingen: LxBxH = 5.00 x 2.53 x 2.26 m
Motor: Hercules JXD, 6 cilinder, 110 pk (benzine)
Max. snelheid: 90-97 km/u
Max. bereik: 564 km
Bemanning: Vier personen.
Bepantsering: 3-19mm
Bewapening: 37 mm kanon, type M6
Overige bewapening: .50cal (12.7 mm) M2HB machine geweer, .30cal (7.62 mm) M1919A4 machine geweer en vier rook producers.
 
10. Externe Links:
Topic 1. - Informatie over de Light Armored Car M8 Greyhound.
Topic 2. - Locatie van de M8 "Greyhound" in Saumur (F).
Topic 2. - Het Musée des Blindés in Saumur (F).
Topic 2. - Het Amerikaanse 4th Corps.
Topic 3. - Locatie van de M8 "Greyhound" in Bovington (GB).
Topic 3. - Het Britse Tank Museum in Bovington (GB).
Topic 4. - Locatie van de M8 "Greyhound" in Ursel (B).
Topic 4. - Het militaria evenement Wings & Wheels in Ursel (B).
Topic 5. - Locatie van de M8 "Greyhound" in Ursel (B).
Topic 5. - Het militaria evenement Wings & Wheels in Ursel (B).
Topic 5. - Het 2nd (heavy) Armored Division, "Hell on Wheels".
Topic 6. - Locatie van de M8 "Greyhound" in Bussum (NL).
Topic 6. - Het Evenement Bussum Bridgehead.
Topic 6. - Het 1st Armored Division "Old Ironsides"
Topic 7. - Locatie van de M8 "Greyhound" in Overloon (NL).
Topic 7. - Het Liberty Park in Overloon.
Topic 7. - Het 7th Armored Division 'Lucky Seventh'.
Topic 8. - Locatie van de M8 "Greyhound" in Overloon (NL).
Topic 8. - Het Liberty Park in Overloon.
Topic 8. - Het 2nd (heavy) Armored Division, "Hell on Wheels".
 

 

>