Tank Recovery Vehicle M74 ARV.
 
British Army: M74 ARV
US Army: M74 ARV
Type: Tank Recovery Vehicle
Lend Lease Program: Yes
M74 TRV / M74 ARV in Overloon (NL)

Contents:
  1. Algemeen.
    1.1 Gebruik en inzet tijdens WW II:
    1.2 Lend Lease programma:
  2. M74 ARV in Sinsheim (D).
  3. M74 ARV in Overloon (NL).
  4. Technische Specificaties:
  5. Externe Links.
  Foto 3.1 De M74 ARV in Overloon (NL).
1. Algemeen:
De M74 TRV is pas na de Tweede Wereld Oorlog ontwikkeld, tijdens de oorlog tussen Noord en Zuid-Korea in de vijftiger jaren.
Omdat de M74 is afgeleid van de Sherman tank, word de M74 bij uitzondering op de website vertegenwoordigd.
De officiële benaming is, Tank Recovery Vehicle M74, of M74 TRV, het is de opvolger van de M32 ARV en op zijn beurt is de M74 in 1961 weer opgevolgd door de M88 ARV. Doorgaans word hij aangeduid als M74 ARV, Armored Recovery Vehicle.
Het is een bergingsvoertuig, gebaseerd op het chassis van de M4A3 HVSS Sherman tank. De opbouw is speciaal aangepast, waarbij de koepel is vervangen door een vaste hijskraan, met een A-frame mast (een zgn jib). De maximale hijslast is 11.000 kg, sommige bronnen vermelden 22,7 ton.
Het uiterlijk van de M74 komt veel overeen met de M32, maar de M74 was beter uitgerust voor het bergen van de grotere en zwaardere naoorlogse tanks. Naast de hijskraan is de M74 uitgerust met een zware hydrolyse lier met 41.000 kg trekkracht en twee kleinere lieren en een schuifblad. Het schuifblad kan gebruikt worden voor het verschuiven van grond, maar werd ook gebruikt bij de inzet van de hydrolyse lier om de M74 op zijn plaats te houden.
De bewapening bestond doorgaans uit een standaard .30cal M1919A4 Machine Geweer en optioneel een .50 cal MG HB M2 Anti-Aircraft machine geweer.
De voornaamste taak van de M74 TRV was het bergen en wegslepen van tanks. De M74 TRV is in de vijftiger jaren ontwikkeld door het Amerikaanse leger. Van februari 1954 tot oktober 1955 zijn bestaande M4A3 tanks omgebouwd tot M74 ARV door Bowen McLaughlin-York Inc, afgekort tot BMY Inc, welke later in eigendom is gekomen van United Defence.
Totaan 1958 volgde nog een kleine serie van zestig exemplaren waarbij de M32B3 ARV werd omgebouwd tot de M74B1 ARV door Rock Island Arsenal.
 
1.1 Gebruik en inzet tijdens WW II:
De M74 en M74B1 ARV zijn bergingstanks die pas in de vijftiger jaren tijdens de oorlog tussen Noord en Zuid-Korea zijn ontwikkeld en geproduceerd.
 
1.2 Lend Lease programma:
De M74 en M74B1 zijn tijdens WW II, niet onder het Lens Lease Program, het Amerikaanse hulpprogramma voor de Geallieerde legers geleverd. Mogelijk wel tijdens het naoorlogse hulp programma, de Marshall hulp.
De M74 was de eerste bergingstank van het West-Duitse leger, de Bundeswehr. Driehonderd exemplaren hebben er in de periode 1956-1960 dienst gedaan bij de Bundeswehr. Ook heeft het Franse leger gebruik gemaakt van de M74 in de periode 1954–1975.
Ook heeft de M74 dienst gedaan bij het Belgische, Griekse en het Portugese leger, vermoedelijk heeft Portugal deze betrokken bij Spanje. Het Britse leger heeft de M74 niet in gebruik gehad.
 
2. M74 ARV in Sinsheim (D):
M74 TRV / M74 ARV in Sinsheim (D)
Foto 2.1 De M74 ARV in Sinsheim (D).
Foto 2.1 en 2.2 Deze M74 ARV, een bergingstank, is te zien in het Auto & Technikmuseum in Sinsheim (D). De M74 ARV heeft dienst gedaan bij de West-Duitse Bundeswehr in de periode 1956-1960. Deze M74 is in 2010 overgeschilderd in het bekende leger groen, naast de Amerikaanse "White Star" zijn er geen andere leger tekens, markings, aangebracht. Deze M74 verkeert in een goede staat, nadere details ontbreken.
 
M74 TRV / M74 ARV in Sinsheim (D)
 
3. M74 ARV in Overloon (NL):
M74 TRV / M74 ARV in Overloon (NL).
Foto 3.2 De M74 ARV in Overloon (NL).
Foto 3.1 t/m 3.3 Deze M74 ARV, een bergingstank, is te zien in het Liberty Park in Overloon, Het Liberty Park bestaat uit twee musea, het Oorlogs en Verzetsmuseum en het Marshall Museum. In de grote hal van het Marshall Museum staan vele voertuigen, waaronder ook deze M74 ARV.
Over de herkomst en geschiedenis van deze Amerikaanse M74 ARV, bergingstank kunnen we melden dat deze M74 in gebruik is geweest bij het Belgische leger. Het naoorlogse Belgische leger beschikte over een flinke hoeveelheid Amerikaanse tanks, waaronder de Sherman tank, Pershing tank, Patton tank en dus ook over een daarvoor geschikte bergingstank, de M74 ARV (TRV).
Na dienst gedaan te hebben bij het Belgische leger, is deze M74 overgenomen door de Belgische verzamelaar Dieffenbach. Op zijn beurt heeft de oprichter van het Marshall Museum, Jaap de Groot, deze M74 overgenomen. De collectie van het Marshall Museum was eerst gehuisvest in Zwijndrecht, momenteel in het ondergebracht in het Liberty Park in Overloon. Deze M74 is geheel gerestaureerd en verkeert in een zeer goede technische staat en kan eventueel zo weer in gebruik genomen worden. In verband met dreigende schaarste van onderdelen doet men dit niet. Wat wel ontbreekt, is het "dozer" (schuif) blad aan de voorzijde. Op de tank staat een militair bewapend met een karabijn een mortier te laden, suggereert ten oprechte dat de M74 bergingstank hiervoor werd gebruikt.
In Nederland zijn momenteel 4-5 exemplaren van de M74 ARV, waarvan er zeker 2 en mogelijk 3 operationeel zijn en een statische is in eigendom van het museum Bevrijdende Vleugels in Best.
De markings op deze M74 ARV, bergingstank in Overloon komen niet origineel van het Belgische Leger, maar van het Amerikaanse Marine Corps.
 
- Vehicle Markings -
Marker: Omschrijving:
Unit marking (1st+2nd): Ontbreekt
Unit marking (3rd): Ontbreekt
Army registration number: USMC 40154904, ook wel "hood number" genoemd, is een uniek voertuig nummer uitgegeven door het Amerikaanse Ordnance Department. Het nummer is voor logistieke zaken te vergemakkelijken o.a. bij onderhoud in het veld. (USMS = US Marine Corps)
Land marker: De witte 5 puntige ster zonder cirkel. Deze marking is van oorsprong een 'national identification symbol' voor de voertuigen van de Verenigde Staten van Amerika. Deze is in gebruik vanaf 1943. De witte 5 puntige ster, klopt hier qua formaat niet, in Afrika hadden de Amerikaanse Stuarts een zeer grote white star op de voorzijde van de tank.
Bridge classification: Cijfer 43 in een gele cirkel, is een gewichtsklasse aanduiding. Bruggen kregen ook deze classificatie, indien het cijfer van een Bridge classification gelijk of groter dan die van het voertuig was kon de brug het gewicht van het voertuig houden.
 
M74 TRV / M74 ARV in Overloon (NL).
Foto 3.3 De M74 ARV in Overloon (NL).
 
4. Technische Specificaties:
Meer technische achtergrond informatie over de M74 ARV, klik hier.
Meer technische achtergrond informatie over de M74B1 ARV, klik hier.
 
5. Externe Links:
Topic 1. - Informatie over de Amerikaanse bergingstank, de M74 en M74B1 ARV / TRV in het algemeen.
Topic 2. - Locatie van de M74 ARV in Sinsheim (D).
Topic 2. - Het Auto &Technik Museum in Sinsheim (D).
Topic 3. - Locatie van de M74 ARV in Overloon (NL).
Topic 3. - Het Liberty Park in Overloon (NL).