Medium tank M4A1(76)w-E8, de Sherman II AY.
 
Type: Medium tank
Lend Lease Program: Yes
British Army: Sherman II AY
US Army: M4A1(76)w-HVSS
Medium Tank M4A1(76)W HVVS, in Diekirch (L).
Contents:
 1. Algemeen.
  1.1 Verschillende uitvoeringen.
  1.2 Lend Lease Program
 2. M4A1(76)w-HVSS bij Utah Beach (F).
  2.1 Utah Beach (F).
 3. M4A1(76)w-HVSS in St-Mère-Eglise (F).
 4. M4A1(76)w-HVSS KL Rekwisieten Com.
  4.1 2nd Armored Division "Hell on Wheels"
 5. M4A1(76)w-HVSS in Diekrich (Lux).
  5.1 Het 4th Armored Division, "Name Enough"
 6. Technische Specificaties:
 7. Externe Links.
  Foto 1. Een US, M4A1(76)w-HVSS, bij het museum in Diekirch (Lux).
1. Algemeen:
De Amerikaanse medium tank M4A1, is gemakkelijk herkenbaar aan de gietijzeren romp met afgeronde hoeken. De Britse benaming voor de M4A1(76)w-HVVS, is Sherman IIAY. Er zijn verschillende uitvoeringen van de M4A1, afhankelijk van o.a. het type kanon (75 mm, 76 mm of 17-ponder kanon) en het type track (VVSS of HVVS). De bewapening van de M4A1(76)w-E8 bestaat uit een 76 mm M1 L/55 kanon (W=wet storage), het boordgeschut bestaat uit twee .30 cal machine geweren en een stuk .50 cal machine geweer. Korte toelichting benaming:
(76)w, dit staat voor 76 mm kanon, met wet storage.
HVSS = type ophanging rups, Horizontal Volute Spring Suspention
 
1.1 Verschillende uitvoeringen van M4A1(76)w:
Er zijn twee verschillende uitvoeringen van de M4A1(76)w, een uitvoering met VSS (16" inch) 'Bogie' en een uitvoering met (23 inch) HVSS tracks.
M4A1(76)w, met VSS = Sherman IIA
M4A1(76)w, E8 met HVSS = Sherman IIAY.
Beide modellen M4A1(76)w hebben een one-piece cast nose en een M1 gun mount voor bevestiging van het kanon aan de koepel.
 
1.2 Lend Lease Program:
Via het Lend Lease programma leverden de Verenigde Staten aan diverse Geallieerde landen defensie materiaal, waaronder de medium tank M4A1(76)w. Gezien de late levering van HVSS tracks, pas vanaf december 1944 en in eerste instantie voor de M4A3-E8, is het vermoeden dat er weinig M4A1(76)w HVSS fabriek af geleverd zijn. Veelal gaat is de HVSS later aangebracht ter vervanging van de VSS track. De M4A1(76)w-E8 is tijdens WW II niet aan het Nederlandse leger geleverd.
 
2. De M4A1(76)w-HVSS bij Utah Beach (F).
Medium Tank M4A1(76)W HVVS. Utah Beach.
Foto 2. Een Amerikaanse, M4A1-E8, nabij het 'Musée du Débarquement d'Utah Beach', La Madeleine (F).
Foto 2. Deze Amerikaanse M4A1 76(w) HVSS, ook wel bekend als de M4A1 E8, bij het American memorial aan het strand van Utah Beach, dit is gelegen nabij het Musée du Débarquement d'Utah Beach, La Madeleine (F). Wat opvalt zijn de brede tracks, het HVSS, ook wel E8 "Easy Eight" genoemd, helaas ontbreekt het boordgeschut op de tank. Op de tank ontbreken de zogenaamde division en unit markings, waardoor er niets te melden valt over de geschiedenis van de tank. Wel aanwezig op de M4A1 E8.
 
- Vehicle Markings -
Marker: Omschrijving:
Land marker: De witte 5 puntige ster zonder cirkel. Deze marking is van oorsprong een 'national identification symbol' voor de voertuigen van de Verenigde Staten van Amerika. Deze is in gebruik vanaf 1943.
 
2.1 Utah Beach:
Op D-Day, 6 juni 1944 landen troepen van het 1st American Army, VII Corps op de stranden van Utah Beach. Een circa 5 km breed en vlak zand strand met lage duinen, welke is gelegen tussen de plaatsen Pouppeville en La Madeleine.
Van de vijf landingszones, was Utah Beach het meest westelijk gelegen landingszone. In vergelijking tot de zware strijd en verliezen op Omaha Beach, was het hier de Duitse verdediging een stuk minder sterk en was het eenvoudiger om een bruggenhoofd te vormen in deze zone. Tijdens de eerste landingen zijn er geen M4A1-E8 tanks gebruikt, deze kwamen later aan land.
 
3. De M4A1(76)w-HVSS in Sainte-Mère-Eglise (F).
Medium Tank M4A1-E8, Sainte-Mère-Eglise.
Foto 3. Een Amerikaanse Medium Tank M4A1-E8 bij het museum in Sainte-Mère-Eglise (F).
Foto 3. Deze M4A1-E8 staat bij het Musée Airborne van Sainte-Mère-Eglise (F). Wat opvalt zijn de brede tracks met de horizontaal geplaatste vering, het HVSS ook wel E8 "Easy Eight" genoemd, helaas ontbreekt het boordgeschut op de tank. Op de tank ontbreken ook de zogenaamde division en unit markings, waardoor er niets te melden valt over de geschiedenis van de tank. Wel aanwezig op de Medium Tank M4A1-E8
 
- Vehicle Markings -
Marker: Omschrijving:
Allied White Star: De witte 5 puntige ster in een cirkel. Deze marking was tijdens WW II in gebruik bij alle Geallieerde legers, vanaf de voorbereidingen op D-Day.
Land marker: De witte 5 puntige ster zonder cirkel. Deze marking is van oorsprong een 'national identification symbol' voor de voertuigen van de Verenigde Staten van Amerika. Deze is in gebruik vanaf 1943.
4. De M4A1(76)w-HVSS van de KL Rekwisieten Commissie.
Medium Tank M4A1(76)W HVVS. KL Rekwisieten Commissie.
Foto 4. De M4A1(76)w-HVSS van Rekwisieten Commissie Koninklijke Landmacht.
Foto 4. Deze M4A1 E8 is in eigendom van de Rekwisieten Commissie van de Koninklijke Landmacht en staat gewoonlijk in het depot bij het mobilisatiecomplex Maaldrift te Wassenaar. De tank is voorzien van de markings van het Amerikaanse 2nd (heavy) Armored Division, bijnaam van deze divisie is " Hell on Wheels". De 2nd A.D. heeft tijdens de WW II gevochten in o.a. Limburg, Normandië en in de Ardennen. De foto is genomen tijdens het 5 mei Bevrijdingsfeest in Katwijk en Wassenaar.
De aanwezige leger tekens (markings) op de M4A1 E8, van Rekwisieten Commissie Koninklijke Landmacht.
 
- Vehicle Markings -
Marker: Omschrijving:
Unit marking (1st+2de): 2▲-14▲ = 2nd (heavy) Armored Division, 14th Tank Batallion, beter bekend als "Hell on Wheels". Deze US Armored Division was o.a. betrokken bij de bevrijding van Limburg.
Unit marking (3de): C-5 = C company, 5th vehicle.
Land marker: De witte 5 puntige ster zonder cirkel. Deze marking is van oorsprong een 'national identification symbol' voor de voertuigen van de Verenigde Staten van Amerika. Deze is in gebruik vanaf 1943.
KL kenteken; Rechthoek (geel) met KN-41-21 is uniek voertuig registratie nummer van de Koninklijke Landmacht.
 
4.1 Het 2nd Armored Division "Hell on Wheels"
Zeer kort samengevat heeft deze Amerikaanse "heavy" armored division vrijwel aan een stuk door gevochten tegen de Duitsers tijdens WW II. Onderdelen van deze divisie hebben achtereen volgens gevochten in 1942 in Afrika samen met o.a. de Britten gevochten tegen het Duitse Afrika Korps, ondanks zware verliezen dwingen zij dit Duitse leger korps tot de overgave. Vervolgens gaat de strijd tegen de Duitsers verder in 1943 op Sicilië. Tijdens D-Day op 6 juni 1944 zijn twee onderdelen betrokken en uitgerust met Sherman DD tanks.
Hun taak was te landen op Omaha Beach en ondersteuning te geven aan de Amerikaanse troepen op het strand. Dit loopt op een mislukking uit, onder anderen omdat de Sherman DD tanks te vroeg en in te diep water werden ontscheept en direct naar de bodem van de zee zonken. Een onderdeel dat wel bij het strand aan land ging, werd vrijwel geheel uitgeschakeld door de Duitse verdediging.
Op 9 juni 1944 komen de overige eenheden van het 2nd AD aan land in Normandië. Tot 25 augustus 1944 raken zij betrokken bij diverse operaties tegen de Duitsers in Normandië, waaronder de strijd om de Zak van de Falaise. Na de uitbraak uit Normandië gaat het richting de Seine naar Noord-Frankrijk om bij Tournai België in te gaan. Iets oostelijk van Brussel trekken ze op richting Luik en Zuid-Limburg. Op 18 september 1944 beginnen de gevechten rond de Duits-Nederlandse grens nabij Geilenkirchen, op 3 oktober 1944 breken ze door de Duitse Siegfriedlinie heen. Tijdens de Duitse tegen aanval in de winter van december 1944 en januari 1945 helpt de divisie de Duitse aanval af te slaan in het oostelijke deel van de Ardennen, onder anderen in de omgeving van de Ourthe rivier.
Na een korte rust in februari 1944 gaat de opmars verder via midden Duitsland naar Berlijn. Bij de Elbe aangekomen krijgen ze orders om de opmars te stoppen om zo het Rode Leger niet voor de voeten te lopen. Uit eindelijk bereiken ze in juli 1945 als eerste Amerikaanse leger eenheid Berlijn. Vanwege de bevrijding van Zuid-Limburg dragen veel Nederlanders hun een warm hart toe.
5. De M4A1(76)w-HVSS in Diekrich (Lux).
Medium Tank M4A1(76)W HVVS. Diekirch.
Foto 5. Een US, M4A1(76)w-HVSS, bij het museum in Diekirch (Lux).
Foto 5. Deze M4A1 E8, de "Easy 8" is te zien bij het Nat. Museum of Military History in Diekirch, Luxemburg. Het museum heeft deze tank als een geschenk ontvangen van de Nederlandse Kon. Landmacht en was eerder te zien in het Cavalerie Museum in Amersfoort. Naar verluidt is deze tank daadwerkelijk ingezet in Europa tijdens WW II. De tank verkeert in een uitstekende staat en voor de tanks staan de zgn. drakentanden welke een onderdeel vormden van de Duitse verdedigingslinie de Westwall. Naast het high velocity 76 mm kanon, is het .30 caliber boordgeschut nog aanwezig en boven op de tank staat een .50 caliber Anti-Aircraft gun.
De aanwezige markings op de M4A1 E8.
 
- Vehicle Markings -
Marker: Omschrijving:
Nickname: Blockbuster 3rd, ter nagedachtenis aan capt. James Leach, de toenmalige commandant van B Company, 37th tank battelion onderdeel van het 4th Armored Division. Welke in januari 1945 heeft gevochten in het noorden van Luxemburg, bij de Allied tegenaanval na de Duitse operatie Wacht am Rhein.
Unit marking (1st+2de): 4▲-37▲ = 4th Armored Division, 37th Tank Batallion, beter bekend als 'Name Enough', onofficieel 'Roosevelt's Butchers'. Deze US Armored Division was o.a. betrokken bij de Battle of the Bulge.
Unit marking (3de) B-1 = B Company, 1th vehicle.
Allied White Star: De witte 5 puntige ster in een cirkel . Deze marking was tijdens WW II in gebruik bij alle Geallieerde legers, vanaf de voorbereidingen op D-Day.
Land marker: De witte 5 puntige ster zonder cirkel. Deze marking is van oorsprong een 'national identification symbol' voor de voertuigen van de Verenigde Staten van Amerika. Deze is in gebruik vanaf 1943.
Army registration number: 30126213 USA, is een standaard early nummer en een uniek voertuig nummer uitgegeven door het leger.
Het nummer is voor logistieke zaken te vergemakkelijken o.a. bij onderhoud in het veld. Voor tanks begint de reeks met 30.
Bridge classification: Ontbreekt het cijfer 30 in een gele cirkel, is een gewichtsklasse aanduiding. Bruggen kregen ook deze classificatie, indien het cijfer van een Bridge classification gelijk of groter dan die van het voertuig was kon de brug het gewicht van het voertuig houden.
 
5.1 Het 4th Armored Division.
Opgericht op 15 april 1941 in Pine Camp, New York. De division arriveerde op 8 januari 1944, in Chippenham, Groot-Brittannië.
Op 13 juli 1944, 37 dagen na D-Day, is het verscheept naar Utah Beach, in Normandië. Op 17 juli 1944 doet het zijn eerste gevecht ervaring op in Normandië. Van 25 juli 1944 tot en met 4 augustus 1944 neemt het deel aan de Geallieerde operatie Cobra, om vanaf de landingsstranden (bruggenhoofden) een doorbraak te forceren door de Duitse verdediging en verder c.q. dieper in Normandië op te trekken. Kort samengevat, is het betrokken bij de gevechten in de Falaise Pocket, rukt het razendsnel op richting de Seine en Parijs.
Daarna gaat het richting de Moezel en raakt in september 1944 weer betrokken bij zware gevechten in de Moezel regio.
Tijdens de Slag om de Ardennen stuurt Patton hen naar de Ardennen om de Amerikanen het daar zwaar te voortduren hebben te helpen. Tanks van het 4th Armored Division, doorbraken het Duitse beleg van Bastogne en waren als eerste in het centrum van Bastogne op 26 december 1944. Daarna volgt het vanuit Luxemburg de Moezel rivier naar Trier. Op 24 en 25 maart 1945 steekt de divisie de Rijn over en trekt op richting Tsjecho-Slowakije en verblijft daar tot het einde van de oorlog. De divisie heeft zeer zware verliezen geleden tijdens de Slag om de Ardennen en heeft daarvoor een speciale presidentiële onderscheiding ontvangen.
De divisie had niet zoals andere armored divisies een officiële bijnaam. Hun motto was "Name Enough" en had onofficieel de bijnamen; "Roosevelt's Butchers" en "Patton's Best".
 
6. Technische Specificaties:
Voor specificaties van de Amerikaanse medium tank, de M4A1(76)w E8, klik hier.
 
7. Externe Links:
Topic 1. - Informatie over de Amerikaanse medium tank M4A1.
Topic 2. - Locatie van de M4A1-E8 bij Utah Beach, La Madeleine (F).
Topic 2. - Het Musée du Débarquement d'Utah Beach, La Madeleine (F).
Topic 2. - Het 1st US Army, VII Corps op Utah Beach, Normandië (F).
Topic 3. - Locatie van de Medium Tank M4A1-E8 in Sainte-Mère-Eglise (F).
Topic 3. - Het Musée Airborne Sainte-Mère-Eglise (F).
Topic 4. - Locatie van de Medium Tank M4A1-E8 in depot Maaldrift, Wassenaar (NL).
Topic 4. - Rekwisieten Commissie Koninklijke Landmacht, depot Maaldrift, Wassenaar (NL).
Topic 4. - Informatie over US Army, 2nd (heavy) Armored Division. "Hell on Wheels".
Topic 5. - Locatie van de Medium Tank M4A1-E8 in Diekirch (Lux).
Topic 5. - Het Nat. Museum of Military History in Diekirch (Lux).
Topic 5. - Informatie over US Army, 4th Armored Division.