Sherman BARV; Beach Armoured Recovery Vehicle.
 
Type: Recovery Vehicle
Lend Lease Program: No.
British Army: Sherman BARV
US Army: -
Sherman BARV, Portsmouth

Contents:
 1. Algemeen.
  1.1 Nog bestaande Sherman BARV tanks.
  1.2 Het REME Corps.
 2. De Sherman BARV in Portsmouth (GB).
 3. Technische Specificaties:
 4. Externe Links.
  Foto 1. De Sherman BARV in Portsmouth (GB).
1. Algemeen:
De Sherman BARV, is een amfibisch bergingsvoertuig dat tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ontwikkeld, voor de landingen op de stranden van Normandië.
De Sherman BARV werd gebruikt om landingsvaartuigen terug de zee in te duwen en om voertuigen die vast zaten op het strand los te trekken.
De eerste BARV ontwikkeld door de Britse REME Experimental Beach Recovery Section, in nauwe samenwerking met de ME Directorate van het War Office.
Dit gebeurde in de elfde periode waarin Major General Percy Hobart, de zgn. Hoberts Funnies ontwikkelde; voor D-Day aangepaste tanks. Voor de duidelijkheid, de Sherman BARV is niet door Percy Hobart ontwikkeld en behoort daarom ook niet tot de Hobart's Funnies.

De Sherman BARV is gebaseerd op een Amerikaanse (Sherman III) Medium Tank de M4A2, welke in grote aantallen beschikbaar was. De Medium Tank M4A2 deze had een volledig gelaste romp die gemakkelijk waterdicht was te maken.
Het ontwerp van een BARV begon halverwege 1943 en men wilde eerst de Britse Churchill tank ervoor gebruiken, echter het plan wijzigde en er werd voor de Amerikaanse Medium Tank type M4A2 gekozen.
De REME-ingenieurs, belast met de ontwikkeling van dit geavanceerde voertuig, verwijderden de geschutskoepel en een deel van de bovenbouw van de M4A2.
Vervolgens werd er een gepantserde bovenbouw met een innovatieve waterdichting-technologie opgeplaatst waardoor de BARV in water van 2,5 à 3 meter diep kon opereren.
Ze kozen voor de M4A2 omdat deze, in tegenstelling tot andere Sherman-modellen, werd aangedreven door een dieselmotor.
Ze geloofden dat een dieselmotor beter zou functioneren bij plotselinge temperatuurveranderingen veroorzaakt in het zeewater.
De ontwikkeling van prototype, het testen en verbeteren verliepen in de periode van half 1943 tot aan D-Day 6 juni 1944. Hierin was er onvoldoende tijd om een methode te perfectioneren om de opening van de lierkabel afgedicht te houden tegen water om het binnendringen van water te voorkomen.

De voertuigen konden in water tot bijna 2,5 à 3 meter diep worden gebruikt en trokken voertuigen uit het water of duwden vastgelopen landingsvaartuigen op het strand terug in zee.
Tot de vaste bemanning van het voertuig behoorden een chauffeur, een commandant en ook een duiker.
De bestuurder kon niet veel zien als de BARV in diep water opereerde en vertrouwde daarom op de leiding van de commandant. De commandant zat bovenaan het voertuig en keek naar buiten. De duiker was getraind in duiken in ondiep water en ging het water in om een sleepkabel aan het gestrande voertuig te bevestigen. Het was voor de duiker erg lastig om in duikpak in en uit de BARV te komen. Het was bekend dat duikers hun pakken achterlieten, zich uitkleden tot aan hun ondergoed en zo het water ingingen. De taak van de duiker was om een sleepkabel te koppelen aan de BARV en het gestrande voertuig. De BARV is eerder een trekvoertuig dan een lier-voertuig.
De Sherman BARV werd tijdens D-Day 6 juni 1944 direct ingezet op de stranden van Normandië en bleven tot 1963 in gebruik bij het Britse leger. In totaal waren er tijdens D-Day 52 actief bij de Beach Groups en iedere Beach Recovery Section beschikte over zes BARV´s op de stranden en in totaal zijn er circa 60 stuks Sherman BARV geproduceerd. Een groot verschil met een ARV c.q. TRV (Armoured / Tracked Recovery Vehicle) is dat een BARV een waterdichte opbouw heeft om in de vloedlijn te kunnen blijven werken. Daarnaast heeft de BARV geen kraan c.q. hijsbok, de BARV beschikt wel over een lier.
 
1.1 Nog bestaande Sherman BARV tanks:
- De vijf Sherman BARV´s die op heden nog te zien zijn: -
Type: Land: Locatie: Info:
1x Sherman BARV Groot Brittannië Het Britse REME Museum, in Lyneham (GB). In goede staat
Tentoongesteld
1x Sherman BARV Groot Brittannië D-Day Story in Portsmouth (GB) In goede staat
Tentoongesteld
1x Sherman BARV Groot Brittannië War and Peace Collection (GB) In rijdende staat
Te zien bij events
1x Sherman BARV Groot-Brittannië The Tank Museum, Bovington (GB) Wrak, gebruikt als schiet doel.
Staat in opslag
1x Sherman BARV India Cavalry Tank Museum, Ahmednagar (IN) In goede staat
Tentoongesteld
 
1.2 Het REME Corps:
Tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd het Britse leger gereorganiseerd, zeg maar naar een vereenvoudigde organisatie. Voor die tijd waren allerlei ondersteunende groepen actief, deze specialistische groepen werden samen gebracht in een leger corps: het REME corps. Dit gebeurde onder de leiding van William Beveridge en zo ontstond op 1 oktober 1942 het Corps of Royal Electrical and Mechanical Engineers.
Van 1942 tot 1946 was Major-General Eric Rowcroft de commandant van het REME Corps. Het REME Corps was opgebouwd uit verschillende REME Divisions, elk met hun eigen specialiteit.
Zo waren de Royal Engineers o.a. verantwoordelijk om de aanvalstroepen te ondersteunen met o.a. het bouwen van Bailey Bridges en herstellen van wegen.
Andere taken waren het onderhouden van alle soorten wapens en voertuigen, op enkele uitzonderingen na. Zo beschikte iedere Infantry Division, Armoured Division, Airborne Division en Artillery Regiment over een of meer gespecialiseerde REME onderdelen.
Voorbeeld tijdens D-Day: Een standaard Armoured Division had de beschikking over een REME Division met o.a. Shermans BARV. De samenstelling van een REME Division was dan als volgt:
 1. Headquarter Divisional REME onder leiding van een Lieutenant-Colonel.
 2. Armoured Brigade Workshop onder leiding van een Major.
 3. Infantry Brigade Workshop onder leiding van een Major.
 4. Light Anti-Aircraft Regiment Workshop onder leiding van een Major.
 
2. De Sherman BARV, in Portsmouth (GB).
Sherman BARV, Portsmouth
Foto 2. De Sherman BARV in Portsmouth (GB).
Foto's 1.en 2. Op deze foto's staat een Sherman BARV, welke te zien is in het The D-Day Story (museum) in Portsmouth (GB).
Het was een van de exemplaren die werden gebruikt tijdens de Geallieerde invasie van Normandië op 6 juni 1944. Markeringen op de romp suggereren dat de diverse onderdelen door verschillende bedrijven zijn geproduceerd en vervolgens in elkaar zijn gezet.
Het staal van de Sherman BARV is een "LO" staalsoort die speciaal geschikt is voor het gieten van grote stukken pantser. In 1943 werd deze medium tank M4A2 geassembleerd bij Lima Locomotive Works in Lima, Ohio als onderdeel van contract S/M 1012 voor de Britse regering.
De romp (onderdeelnummer E4151) werd gebouwd door American Steel Foundries East St.-Louis (Illinois) Works en de loopwielen werden gemaakt door verschillende bedrijven, waaronder de Continental Foundry & Machine Company uit Coraopolis, Pennsylvania.
In 1944 werd deze medium tank M4A2 omgebouwd tot een Sherman BARV. De exacte oorlogsgeschiedenis is niet bekend.
In 1986 heeft het museum het gekocht van Pounds Marine Shipping Ltd in Portsmouth.
Vrijwilligers van de Solent Area van de Military Vehicle Conservation Trust, spendeerden ruim 300 uren om de BARV geheel te restaureren; het verkeert in een werkende conditie. Het heeft de markeringen gekregen van een Beach Recovery Section van de Royal Electrical and Mechanical Engineers.
Deze Sherman BARV, bijgenaamd 'Vera', heeft het War Department No. T145523.
 
- Vehicle Markings -
Marker: Omschrijving:
Division Marker: Rechthoek (blauw - geel - rood), verwijst naar het REME Corps.
Nickname: VERA (wit) op de opbouw. Er zijn geen referenties bekend waarbij een BARV voorzien is van een nickname, m.a.w. deze hoort er niet op te staan.
Land marker: Vijfpuntige witte ster, formeel bestaat de Allied White Star uit een cirkel met daarin de witte 5 puntige ster en is bij de voorbereidingen voor D-Day geïntroduceerd. De White Star, zonder cirkel is formeel een land mark symbool in gebruik bij het Amerikaanse leger. Voor, tijdens en na D-Day was er een groot gebrek aan verf mallen en witte verf voor de symbolen, daarbij is nogal wat geïmproviseerd. Na ervaringen in Normandië zijn veel white stars op voertuigen verwijderd of vervangen door een kleiner model. Reden, de White Star viel te veel op en werd als vaak als richt en mikpunt voor Duitse anti tank wapens.
Unit Serial & Arm of Service: Rechthoek (blauw - geel - rood) met cijfer 901 (wit)
901 (wit) is een Unit Serial en kan niet altijd 1 op 1vertaald worden naar een unit.
Daarvoor moet je weten bij welke divisie dit Beach Recovery Section was ondergebracht. Arms of Service.
Rechthoek (blauw - geel - rood) is de Arms of Service, verwijst naar een REME Division.
WD Registration: T145523, ook wel Census number genoemd. Dit is een uniek voertuignummer uitgegeven door het Britse War Department. Het nummer is voor logistieke zaken te vergemakkelijken o.a. bij onderhoud in het veld. (T = categorie tank)
 
3. Technische Specificaties:
Voor specificaties van deze Sherman BARV, klik hier.
 
4. Externe Links:
Topic 1. - Informatie over Sherman BARV in het algemeen.
Topic 1. - D-Day film over een Sherman BARV.
Topic 2. - Locatie van de Sherman BARV in Portsmouth (GB).
Topic 2. - D-Day Story in Portsmouth (GB)
Topic 2. - De Britse Royal Electrical and Mechanical Engineers.