Self Propelled Gun M7, de Sexton II.
 
Type: Self Propelled Gun
Lend Lease Program: Yes, see notes.
British Army: 25 pounder SP (RAM)
SPG M7, Sexton II, Kapellen (B).
Contents:
 1. Algemeen.
  1.1 De M7 Sexton vs de M7 Priest.
  1.2 De verschillende uitvoeringen.
 2. De SPG M7 Sexton II, in Duxford (UK).
 3. De SPG M7 Sexton II, in Kapellen (B).
  3.1 Het 4th Regiment Royal Horse Artillery
 4. De SPG M7 Sexton II, in Saumur (F).
 5. De SPG M7 Sexton II, in Ver sur Mer (F).
 6. Technische Specificaties:
 7. Externe Links.
  Foto 1. De SPG M7, de Sexton II, een "early model" in Kapellen (B).
1. Algemeen:
De M7 Sexton is een pantser houwitser, in het Engels vertaald "self propelled artillery gun." De M7 Sexton is in 1942 ontwikkeld door de Canadezen en in 1943 in productie genomen. De M7 Sexton is in gebruik geweest bij het Britse en Canadese leger, voor de komst van de M7 Sexton in 1942 tijdens de oorlog tegen het Duitse Afrika Korps, waren de Britten zeer tevreden over de SGP M7 Priest.
De Amerikaanse SPG M7 Priest had alleen als nadeel zijn 105 mm houwitser munitie, de Britten gebruikten namelijk standaard 25 pounder munitie voor houwitsers. Om problemen qua bevoorrading tegen te gaan, moest er een pantser houwitser ontwikkeld worden met een 25 pounder houwitser.
De Canadezen hebben in 1942 de Sexton ontworpen op basis van de Canadese RAM tank. Deze Canadese uitvoering werd bewapend met een 25 pounder howitzer kanon en wordt aangeduid als de SPG Sexton I. Van deze uitvoering zijn er slechts 124 stuks van gemaakt. De opvolger ervan was de Sexton II en deze was op zijn beurt weer gebaseerd op Canadese Sherman tank, de Grizzly. De opvolger van de SPG Sexton I werd ook bewapend met een 25 pounder howitzer kanon en wordt aangeduid als de SPG Sexton II.
De Canadese M7 Sexton en de Amerikaanse M7 Priest, zijn beide pantser houwitsers die erg veel gemeen hebben. Echter, er zijn ook grote verschillen tussen de Sexton en Priest.
 
1.1 De M7 Sexton vs M7 Priest:
De Sexton is ontwikkeld en gebouwd in Canada, de Priest is ontwikkeld en gebouwd in de Verenigde Staten.
Bewapening, de Sexton heeft een QF 25 pounder MkII houwitser en de Priest heeft een 105 mm howitzer.
De opbouw voor de boordschutter op de Piest, ontbreekt bij de Sexton.
In actie; de Sexton werd alleen gebruikt voor ondersteuning middels indirecte beschietingen.
Ook de Priest werd hiervoor gebruikt, maar deze werd ook gebruikt voor directe beschietingen, zoals tankjagers dit doen.
 
1.2 De verschillende uitvoeringen:
- De uitvoeringen van de M7 Sexton -
  M7 Sexton I M7 Sexton II M7 Sexton GPO (Gun Position Officer)
Gebaseerd op: M3 RAM tank M4 Sherman Grizzly tank M4 Sherman Grizzly tank
Geproduceerd: Vanaf juni 1942 Vanaf juni 1943 Vanaf juni 1943
Aantal geproduceerd: 300 exemplaren 2150 exemplaren Onbekend.
Bewapening: 25 ponder howitzer 25 ponder howitzer Dummy, ivm radio zend apparatuur.
Opmerking: Schuin aflopend achterdek. Achterop zitten 2 vierkanten accu bakken.  
Early models: gelaste bovenbouw
Late models: one piece nose cover
 
2. De SPG M7, de Sexton II in Duxford (UK).
SPG M7, de Sexton II, in Duxford (UK)
Foto 2. De SPG M7, de Sexton II, in Duxford (UK).
Foto 2.en 3. In het Britse Imperial War Museum in Duxford is deze Sexton II te zien, het voertuig is voorzien van leger tekens (markings) van het Britse 2nd British Army. De herkomst en historie van dit voertuig zijn bij mij niet bekend.
De Sexton II verkeert in een zeer goed staat, de tracks zijn van het type CDP, Canadian Dry Pin. Aan de voorzijde tussen de tracks, zie foto 2. is een gegoten gepantserd plaatwerk uit een geheel zichtbaar. Dit is om de transmissie te beschermen (one-piece-nose), zijn kenmerkend voor de latere uitvoeringen van de Sexton II. Het is goed mogelijk dat dit exemplaar afkomstig is van een partij die in de vijftiger jaren aan West-Duitsland zijn geleverd.
 
- Vehicle Markings -
Marker: Omschrijving:
Army sign: Schild (wit), Kruis (blauw) met zwaard is het embleem van het 2nd British Army, deze had de over-all leiding over de Allied Armies die bij Gold, Juno en Sword Beaches zijn geland.
Division sign: Letter B (wit) = onbekend, vermoedelijk verwijst het naar de 2nd Field Regiment Royal Artillery
Tactical sign: Vierkant (blauw) klein vierkant (rood) vierkant rechts onder = Royal Artillery 2nd Battery en de letters B = verwijst naar B troop.
Unit Serial +
Arms of Service:
Vierkant (rood-blauw-wit) = voertuig behoort tot een Royal Artillery(=rood-blauw vierkant) Army Troop (=witte band er onder)
WD Registration: (Census) S 233721 Dit is een uniek voertuignummer uitgegeven door het Britse War Department. Het nummer is voor logistieke zaken te vergemakkelijken o.a. bij onderhoud in het veld. (S = categorie self-propelled guns)
Bridge classification: Cijfer 28 in een gele cirkel, is een gewichtsklasse aanduiding. Bruggen kregen ook deze classificatie, indien het cijfer van een Bridge classification gelijk of groter dan die van het voertuig was kon de brug het gewicht van het voertuig houden.
 
SPG M7, de Sexton II, in Duxford (UK)
Foto 3. De SPG M7, de Sexton II, in Duxford (UK).
 
3. De SPG M7, de Sexton II in Kapellen (B):
SPG M7, Sexton II, Kapellen (B).
Foto 4. De SPG M7, de Sexton II, in Kapellen (B).
Foto 1. en 4. Deze M7 Sexton II, is in eigendom van het Koninklijk Leger en Tank Museum en staat in het depot te Kapellen (B). Ondanks de kwaliteit van de verf is deze Sexton vrij compleet, de tracks zijn van het type T41 of T51 rubber block. Aan de voorzijde tussen de tracks, zie foto 1. is de driedelige neus (three-piece-nose), kenmerkend voor de eerste modellen zichtbaar.
Deze Sexton heeft toebehoord aan het Britse Royal Horse Artillery, daarmee houdt het min of meer mee op als het om de herkomst en geschiedenis van deze Sexton gaat. Dit leger onderdeel is in september 1944, dus na D-Day, uitgerust met de Sexton. Na de oorlog zijn onderdelen van de RHA in Duitsland gebleven tot eind vijftiger jaren, in 1950 zijn er wederom Sextons geleverd.
 
- Vehicle Markings -
Marker: Omschrijving:
Division sign: Royal Horse Artillery spreuk: Honi soit quimal y pense (GR VI = His Majesty King George VI). Het was niet gebruikelijk om het wapen van de RHA af te beelden op een voertuig. Het wapen werd bijvoorbeeld wel op een baret gedragen.
Unit Serial +
Arms of Service:
Vierkant (rood-blauw) cijfer 4 (wit). Arms of Service = Royal Artillery (rood-blauw vierkant).
Unit Serial = cijfer 4. De Unit Serial 4 kan niet altijd 1 op 1 vertaald worden naar een unit. Daarvoor moet je weten welke divisie en regiment de Sexton toe behoorde. In dit specifieke geval is dat niet duidelijk, het serial nummer 4 was niet in gebruik bij de regiments van het RHA. Mogelijkheid is dat het verwijst naar een voor mij nog onbekende Battery.
Royal Artillery Tactical Mark: Ontbreekt. Vierkant (blauw) met daarin een klein vierkant (rood) = geeft aan tot welke battery en troop de Sexton heeft behoord.
WD Registration: (Census) S 233828 Dit is een uniek voertuignummer uitgegeven door het Britse War Department. Het nummer is voor logistieke zaken te vergemakkelijken o.a. bij onderhoud in het veld. (S = categorie self-propelled guns)
Bridge classification: Ontbreekt. Cijfer 28 in een gele cirkel, is en gewichtsklasse aanduiding. Bruggen kregen ook deze classificatie, indien het cijfer van een Bridge classification gelijk of groter dan die van het voertuig was kon de brug het gewicht van het voertuig houden.
 
3.1 Het 4th Regiment Royal Horse Artillery:
Het Britse Royal Artillery is opgebouwd uit meerdere artillerie-eenheden, waaronder de elite-eenheid de Royal Horse Artillery. Op zijn beurt is de RHA opgebouwd uit meerdere regimenten. Ten tijde van D-Day maakten de RHA deel uit van de in totaal dertien stuks Britse Field Artillery Regiments.
Gebruikelijk werden deze regimenten ondergebracht bij een Infantry Division of een Armoured Division. De RHA waren ondergebracht bij het 7th(Desert Rats), 11th(Black Bull) en het 79th Armoured Division. Dan bestaat de mogelijkheid dat enkele eenheden waren toegevoegd aan de Army Groups Royal Artillery welke als reserve-eenheid waren toegevoegd aan het Army Corps.
De geschiedenis van het 4th Regiment RHA:
Na de overwinning op het Duitse Afrika Korps in Noord-Afrika, is het 4th Regiment in november 1943 terug gekeerd naar Groot-Brittannië. Hier volgende ze trainingen als voorbereiding op de invasie, het 4th Regiment RHA was ingedeeld bij het 5th A.G.R.A en onderdeel van het Britse I Corps.
8 juni 1944 is het RHA aan land gekomen in Normandië, als een onderdeel van het 5th AGRA (Army Group Royal Artillery) welke op zijn beurt was ingedeeld bij het Britse I Corps. Als onderdeel van het A.G.R.A. verleende het artillerie ondersteuning aan diverse legereenheden in Normandië. Waaronder het 15th (Scottish) en het 53rd (Welsh) Infantry Divisions en de 4th, 7th en 11th Armoured Divisions. (Onduidelijk of het om de 4th en 7th divisie of brigade gaat)
Op 5 september 1944 werden de voortgetrokken 25 pdrs kanonnen vervangen door de Sexton Self-propelled Guns. Van 25 juni 1944 tot aan het einde van WW II is het 4th Regiment van het RHA toegevoegd geweest aan het Britse 4th Armoured Brigade. Aan het einde van de oorlog bereikten ze de omgeving van Hamburg. Na de oorlog, april 1947, is het regiment verder gegaan als het 4th Anti-Tank Regiment Royal Horse Artillery, echter in 1950 werd het opnieuw bewapend met de Sexton SPG.
 
4. De SPG M7, de Sexton II in Saumur (F):
SPG M7,Sexton II, Saumur (F).
Foto 5. De SPG M7, de Sexton II, "early model"  in Saumur (F).
Foto 5. Deze M7 Sexton II, "early model" is te zien in het Musée des Blindés in het Franse Saumur. Het betreft een zogeheten 'early model' M7 Sexton II, gebaseerd op de Grizzly tank. Kenmerkend voor de early models, zoals deze M7, is de driedelige neus aan de voorzijde tussen de tracks (three-piece-nose). De tracks van het Canadese type CDP, Canadian Dry Pin. Op deze M7 Sexton ontbreken de markings van het Britse of Canadese legeronderdeel. Wel aanwezig is de verlichting aan de voorzijde, inclusief de beschermbeugels. Herkomst en geschiedenis zijn onbekend.
 
5. De SPG M7 Sexton II, bij Ver sur Mer. (Gold Beach):
SPG M7, Sexton II, Ver sur Mer (F).
Foto 6. De SPG M7, de Sexton II, een "early model" in Ver sur Mer (F).
Foto 6. Op de bovenste foto is een SPG M7 Sexton II, early model te zien. Het staat in het Franse Ver sur Mer en dient als memorial. Dit exemplaar is afkomstig uit Groot-Brittannië en is door de zoon van major Robert Kiln (veteraan van het 86th Field Regiment Royal Artillery) opgekocht bij een gespecialiseerde handelaar in de UK. Daarna heeft hem in originele staat gerestaureerd en via Portsmouth naar Ver sur Mer in Normandië vervoerd, dat doet weer denken aan Operation Overlord. Op D-Day, 6 juni 1944, lande de Britse troepen o.a. op het strand van Ver sur Mer (Gold Beach), waaronder major Robert Kiln trok met zijn 86th Field Regiment Royal Artillery met 24 stuks 25 pr SP (RAM). Ze zijn om 7:25 uur geland in sector King, rond het middaguur namen ze bezit van een Duitse artillerie opstelling (batterij) bij Mont Fleury, direct aan de noordzijde Ver sur Mer.
Technische details; aan de voorzijde tussen de tracks is een driedelige neus "three-piece-nose" als transmission housing geplaatst. De late models hebben een one-piece nose. De tracks zij van het type CDP, Canadian Dry Pin. De aanwezige leger tekens (markings) op deze Sexton II, in Ver sur Mer (F).
 
- Vehicle Markings -
Marker: Omschrijving:
Army sign: Schild (wit), Kruis (blauw) met zwaard is het embleem van het 2nd British Army, deze had de over-all leiding over de Allied Armies die bij Gold, Juno en Sword Beaches zijn geland.
Division sign: Vierkant (zwart) met twee x T (rood) = embleem van de 50th (Northumbrian) Infantry Division, deze had de over-all leiding over alle Allied Infantry Brigades & Regiments die op Gold Beach zijn geland.
Tactical sign: Vierkant (blauw) klein vierkant (rood) vierkant rechts boven = Royal Artillery 1st Battery en de letters Aa = is de 'branch' Armoured Artillery
Unit Serial +
Arms of Service:
Vierkant (rood-blauw-wit) met II47 (wit) = voertuig behoort tot een Royal Artillery(=rood-blauw vierkant) Army Troop (=witte band er onder) II47 (II= 2nd British Army 47= 47th troop)
WD Registration: (Census) S 233676 Dit is een uniek voertuignummer uitgegeven door het Britse War Department. Het nummer is voor logistieke zaken te vergemakkelijken o.a. bij onderhoud in het veld. (S = categorie self-propelled guns)
Bridge classification: Cijfer 28 in een gele cirkel, is een gewichtsklasse aanduiding. Bruggen kregen ook deze classificatie, indien het cijfer van een Bridge classification gelijk of groter dan die van het voertuig was kon de brug het gewicht van het voertuig houden.
 
6. Technische Specificaties:
Klik hier voor de specificaties van deze Self Propelled Artillery Gun M7 Sexton II.
 
7. Externe Links:
Topic 1. - Informatie over de self-propelled artillery gun M7 Sexton.
Topic 2. - Locatie van de M7 Sexton II, "late model" in Duxford (UK).
Topic 2. - Het Imperial War Museum in Duxford (GB).
Topic 3. - Locatie van de M7 SPG Sexton II, in Kapellen (B).
Topic 3. - Het Koninklijk Leger en Tank Museum in Brussel (B).
Topic 3. - Het Britse Royal Horse Artillery.
Topic 4. - Locatie van de M7 Sexton II, "late model" in Saumur (F).
Topic 4. - Het Musée des Blindés in Saumur (F).
Topic 5. - Locatie van de SPG M7 Sexton II, "early model" in Ver sur Mer, Gold Beach (F).
Topic 5. - Het Britse 50th (Northumbrian) Infantry Division.
Topic 5. - Informatie over Gold Beach.