Amphibious Vehicle DUKW-353.
 
Type: amphibious vehicle
Lend Lease Program: Yes
British Army: GMC DUKW-353
US Army: GMC DUKW-353
GMC DUKW-353 in Duxford

Contents:
 1. Algemeen.
  1.1 De afkorting DUKW.
  1.2 Service historie in het leger.
  1.3 Lend Lease Program.
 2. De DUKW-353 in Bovington (GB).
  2.1 Het 377 GT Coy RASC
 3. De DUKW-353 in Duxford (GB).
 4. De DUKW-353 in Portsmouth (GB).
  4.1 Het 101 GT Coy RASC.
 5. Technische Specificaties:
 6. Externe Links.
  Foto 1. De GMC DUKW-353 in Duxford (GB).
1. Algemeen:
De GMC DUKW-353 is een amfibie voertuig, gebouwd door de General Motors Corporation. Het is gebaseerd op een vrachtauto (2,5 tons) en door zijn waterdichte chassis en schroef kon het voertuig zowel op land als op zee varen. Doordat het voertuig is aangedreven op alle zes de wielen (6x6 drive) kon het eenvoudig vanaf het land het water in en omgekeerd.
In april 1942 begon men met de bouw van het eerste prototype. In juni 1942 werd er bij GMC een demonstratie gegeven over het water en op de weg met 36 medewerkers van GMC aan boord. Daarna zijn er nog een klein aantal demonstraties van de DUKW geweest en na aangebrachte verbeteringen werd het productiemodel in juli 1943 goed gekeurd. In december 1942 rolde de eerste productie modellen van de band en deze werden daarna door de Amerikaanse Marine getest. In eerste instantie werd de DUKW niet aangeschaft door de Marine, maar na een geslaagde reddingsactie van een vast gelopen Kustwacht schip in zware storm werd de legertop toch enthousiast. In de zomer van 1942 schakelde de Amerikaanse Marine bij gebrek aan soldaten, de landmacht in om soldaten op te leiden die de circa 2000 DUKW's moesten bemannen. Voor zover bekend beschikte het Amerikaanse leger over drie uitvoeringen van de DUKW de "general transport", "Radio Beach Landing Vehicle" en de "Landing Assault Vehicle"
De DUKW werd ingezet voor het vervoer van vracht en militairen over water en land. De DUKW is op zichzelf zeewaardig zolang de zee redelijk rustig is. Het vereist dan wel een kapitein als stuurman en niet een vrachtwagen chauffeur. Om deze praktische reden werden de DUKW's met lading en bemanning aan boord van LVT's vervoerd over het Kanaal van Groot-Brittannië naar de D-Day stranden in Normandië.
Het voertuig is tijdens WWII in gebruik geweest bij het Amerikaanse, Britse, Australische en Russische leger in zowel Noord en Zuid-Europa als in de Pacific. Ook in Nederland en Duitsland zijn ze tijdens WWII ingezet om onder andere de grote rivieren over te steken.
Standaard is het voertuig niet uitgerust met bewapening, maar incidenteel werd er een .50 machine geweer opgeplaatst.
 
1.1 De afkorting DUKW:
De benoeming van DUKW is geen militaire woordspeling. De naam komt voort uit de terminologie die door GMC destijds werd gebruikt om een type voertuig aan te duiden.
D wijst op het jaar wanneer het voertuig in productie is genomen, dat was in 1942.
U staat voor "utility (amphibious)"
K verwijst naar de voorwielaandrijving
W verwijst naar de zes "Wheeled" continu aangedreven assen.
De niet echt handig gekozen benaming werd vaak verbasterd tot Duck vehicle. Een andere populaire bijnaam was old magoo of gewoon magoo. Hoewel de oorsprong van deze bijnaam onbekend is, verwijst het waarschijnlijk naar de bollige vorm van het voertuig. (verzadigd en betrouwbaar)
 
1.2 Service historie in het leger:
1.2.1 Voorbereidingen op de invasie in Normandië:
In het grootste geheim oefende het Britse en Amerikaanse leger in Groot-Brittannië met de DUKW bij diverse kustplaatsen. Het 536 General Transport Company van het R.A.S.C., toen gelegerd in Towyn in North Wales, hebben de eerste 6 DUKW's ontvangen die afkomstig waren uit de Southampton Docks. Deze DUKW's moesten de Buffaloes vervangen die uit dienst genomen werden i.v.m. de vele ongevallen met dit instabiele amfibievoertuig.
Een van de andere locaties was nabij Romsey van waaruit er landingsoefeningen gehouden werden op Canvey Island. Indien de DUKW's niet werden gebruikt werden ze veelal opgeborgen op LST's (Landing Ships Tank) in verband met de geheimhouding ervan.
Van maart tot en met september 1944 beschikte de Britse invasie macht, 2nd British Army, over elf General Transport Compagnieën van het R.A.S.C. Elke Britse Infantry Divisions, tien in totaal, beschikte over een eigen GT Coy van het R.A.S.C.
Een elfde General Transport Company van het Royal Army Service Corps werd als reserve achter de hand gehouden. Iedere Britse General Transport Company van het R.A.S.C. had de beschikking over 100 DUKW's, waarvan 25 DUKW's als reserve beschikbaar gehouden werden.
Elke compagnie bestond uit meerdere pelotons elk voorzien van 30 DUKW's. Deze DUKW's werden als volgt genummerd, van A1 - A30, B1 - B30, etc. (A peloton, B etc.)
De eerste vier DUKW's van een peloton werden ingezet voor speciale taken, bijvoorbeeld:
A1 - Headquarter, A2 - workshop, A3 - veldkeuken en A4 - onbekend.
1.2.2 De invasie op Sicilië (Operation Husky):
Tijdstip: de nacht van 9–10 juli 1943.
In de nacht van 9–10 juli 1943 begon de Geallieerde aanval op Sicilië, dit was de eerste keer dat er DUKW's werden gebruikt.
In totaal 100 DUKW's, Brits en Amerikaans, hebben er bij de invasie meegedaan. Er is met behulp van deze DUKW's circa 300 ton aan goederen aan wal gezet. De DUKW werd tijdens en na de landingen op de stranden gebruikt door het Amerikaanse en Brits-Canadese leger. Het Britse 8th Army lande in het zuidoosten van Sicilië, het 72 GT Coy RASC (72 Amphibious Transport Company) verleende daarbij ondersteuning aan het Britse 8th Army. Informatie over het aantal Britse DUKW's bij deze operatie ontbreken.
1.2.3 De invasie in Normandië:
Tijdstip: 6 juni 1944, 18 minuten na de eerste aanvalsgolf, bereikte de eerste Britse DUKW's de kust van Gold Beach bij Ver-sur-Mer.
Gold Beach: ingezet zijn het 536 en het 705 GT Coy RASC. (mogelijk ook het 101 en 305 GT Coy RASC)
Juno Beach: ingezet zijn het 199, 282(?), 297, 565 en het 633 GT Coy RASC. (524 is later het 199 GT Coy RASC gaan heten)
Sword Beach: geen inzet van DUKW's bekend. (onbevestigd: 39, 101, 299 en het 633 GT Coys RASC)
Point du Hoc: enkele Britse DUKW's hebben assistentie verleend aan de Amerikaanse Rangers, bij de aanval op Point du Hoc.
Verliezen: Na D-Day +24h; 36 DUKW's uitgeschakeld: 60% door mijnen, 30% door artillerievuur en 10% door aanvaringen.

Diverse bronnen vermelden dat er in Normandië, bij het Britse 21ste Army Group, er elf transport compagnieën actief waren. Hiervan zouden er tien actief zijn ingezet en ëën company werd als reserve achter de hand gehouden. Een deel van het resterende elfde compagnie werd gebruikt om slachtoffers te evacueren van de stranden naar de schepen (LST's).
Van deze elf heb ik een zevental General Transport Companies van het R.A.S.C. weten te achterhalen. Sommige Britse oorlogsveteranen betwijfelen of er inderdaad ook echt elf compagnieën hebben deelgenomen aan de invasie van Normandië.
Dagelijks brachten tien van deze compagnieën gezamenlijk circa 10.850 ton aan goederen aan wal op de stranden van Normandië.
Dit aantal is inclusief de goederen die bij de Mulberry B haven zijn afgeleverd.
De bestuurders van de DUKW's hadden grote moeite met het herkennen en opsporen van schepen in de rook, maar wisten tot vijf keer toe ladingen op te halen bij de LST's en deze aan land te brengen. Dit gebeurde tussen 5 en 23 uur dagelijks, dit was soms meer dan men aan de wal in alle redelijkheid kon verwerken.
Bij de aanleg van Mulberry B, werden de DUKW's geassisteerd door twee motor boat companies. Hiervan werkte een nauw samen met de DUKW's voor de werkzaamheden en de andere verzorgde het transport van personeel ter plaatse.
Vanaf D-Day +2 werden de ladingen door de DUKW's niet meer op de stranden afgeleverd, maar bij de BMA depots aan land.
Toen de afstanden tussen de LVT's en de troepen te groot werden, werd de lading afgeleverd in overslaggebieden.
De compagnieën die de basis voorraden bezorgden voor het Britse Second Army, bleven onder het directe bevel hiervan staan.
De overige compagnieën kwamen onder het bevel te staan van Headquarter L en C en moesten de voorraden afleveren aan de achterhoedes van de troepen aan het front.
1.2.4 Vervoer naar de D-Day stranden:
De DUKW is meerdere malen ingezet om na D-Day, hoogwaardigheidsbekleders aan wal te zetten in Normandië.
- Britse marinetop met Montgomery en Winston Churchill (12 juni 1944);
(Census nr.P557---, 536 General Transport Company RASC, platoon A, 5de DUKW, Unit Serial --)
Britse koning George VI met de admiralen Ramsay en Cunningham;
(Census nr.P5575625, 297 General Transport Company RASC, platoon A, 10de DUKW, Unit Serial 54)
Franse generaal de Gaulle (14 juni 1944);
(Census nr.P-------, 199 General Transport Company RASC, platoon A, 4de DUKW, Unit Serial -)
1.2.5 Na D-Day:
Vanaf eind augustus 1944 worden een aantal DUKW compagnieën ontheven van hun taken op de D-day stranden. Dit kwam mede omdat de afstand tussen de stranden en de troepen te groot werd voor de DUKW. Acht DUKW companies werden getransformeerd in regulier transport compagnieën bij het R.A.S.C. Eind september 1944 waren er nog slechts drie General Transport compagnieën, uitgerust met DUKW's, actief. Hiervan was er een in bruikleen gegeven aan het Amerikaanse leger.
1.2.6 Seine Crossing (Operation Neptune):
Op 25 augustus 1944 steken de Britse troepen o.l.v. het 43rd (Wessex) Infantry Division de Seine over bij Vernon. Deze Britse operatie is bekend als Operation Neptune. Bij de gevechten tegen de Duitsers zijn de nodig slachtoffers gevallen. Twee Britse bataljons, het 4th Sommerset en het 5th Wiltshires moesten met `strom boats` en DUKW's naar de door de Duitsers bezette andere oever van de Seine gebracht worden. Het 5th Wiltshires verloor bij een eerste actie alle `storm boats`. Bij een tweede actie om 22:20u werden er nu ook vier DUKW's ingezet, drie ervan werden er uitgeschakeld. Uiteindelijk is het 5th Wiltshiresmet drie DUKW's de Seine overgestoken. Het 4th Sommerset beschikte over twee DUKW's, beide werden uitgeschakeld.
1.2.7 Operaties in Nederland:
Operations Market-Garden - Deze zeer groots opgezette Geallieerde militaire operaties vonden van 17 tot 25 september 1944 plaats.
Bij de oversteek van diverse rivieren is tijdens de opmars van het 30ste Corps gebruik gemaakt van DUKW's van het 297 en 536 Coy GT RASC. Mogelijk zijn er ook door andere eenheden DUKW's ingezet, nadere info hierover ontbreekt mij. Voor zover het bekend is:
- Twee DUKW's waaronder de (297-C15) waren toegevoegd aan de Britse Dragoon Guards (infantry) van het 5th Battalion Duke of Cornwall Light Infantry, bij de oversteek van de Nederrijn nabij Driel.
- Minstens een DUKW de (297-A31) was toegevoegd aan het 43rd (Wessex) Division, bij de oversteek van de Lek nabij Elst.
- Meerdere DUKW's zijn toegevoegd aan het 49th (West Riding) Infantry Division en worden bij de deel operatie Anger in Arnhem ingezet bij de oversteek van de IJssel en de Nederrijn.
De invasie op Walcheren (Operation Infatuate) - 1 november 1944 brachten Britse DUKW's met voorzien van de Unit Serial 1399, brachten Britse commando's aan land. Welke coy. dit was van het RASC is mij onbekend. Naderhand op 10 maart 1945 bezoekt de Bezoek van de Britse minister Attlee het overstroomde Walcheren, gebruik makende van een DUKW met het Census number P5576354.
1.2.8 Rhine Crossing (Operation Plunder):
Operation Plunder was na Market Garden de grootste gezamenlijke actie van het Amerikaanse, Canadese en Britse leger.
Op 23 op 24 maart 1945 steken deze troepen de Rijn over, gevolgd door luchtlandingen op 24 maart. Zes DUKW companies hebben deelgenomen aan Operation Plunder, waaronder het 101 en het 536 GT Coy RASC. De zes DUKW Companies bestonden uit twee originele General Transport Company's en vier gewone transport compagnieën van de RASC die werden voorzien van DUKW's.
Een onbevestigde bron meldt dat er circa 370 Britse DUKW's hebben deelgenomen aan deze militaire operatie. Een feit is wel dat de DUKW's niet bij de initiële aanval zijn ingezet, maar pas bij de derde groep die de Rijn overstaken.
1.1.9 Azië - Maleisië:
In Azië, van september 1944 tot en met mei 1945, heeft het Britse leger bij de gevechten tegen de Japanse bezetter in Maleisië gebruik gemaakt van DUKW's. Deze waren voorzien van een grijsblauwe camouflage verf. De DUKW's waren hier in gebruik bij het 37, 40, 64, 160, 164 GT Coy en het 387 Divisional Troops Coy van het R.A.S.C. Over aantallen en verliezen is niks bekend.
 
1.2 Lend Lease Program:
De GMC DUKW-353 is door de Verenigde Staten onder het Lend Lease Program geleverd aan Groot-Brittannië (2000 stuks), Australië (535 stuks), Canada (800 stuks) en aan de Sovjet-Unie (586 stuks).
 
2. De GMC DUKW-353 in Bovington (GB).
GMC DUKW-353 in Bovington
Foto 2. De GMC DUKW-353 in Bovington (GB).
Foto 2. en 3. Deze GMC DUKW-353, is te zien in het Bovington Tank Museum. Het is uitgevoerd zoals het dienst deed in 1944-45 bij een General Transport Company, RASC van het Headquarter van het 21ste Army Group. Deze DUKW heeft van 1945 tot en met 1985 dienst gedaan bij het Britse leger. Toen het halverwege de tachtiger jaren in bezit kwam van het museum, was het nog uitgevoerd in de kleuren van het Britse leger uit de tachtiger jaren, inclusief een kentekenplaat.
Dit exemplaar verkeert uiterlijk in een uitstekende staat van onderhoud. Onbekend is of deze ook nog geheel in operationele staat verkeert. De stootkussens, van gevlochten touw (fenders), ontbreken midscheeps aan de voor en achterzijde van deze DUKW.
 
- Vehicle Markings -
Marker: Omschrijving:
Army sign: Schild (rood) kruis (blauw) met twee gekruiste zwaarden (geel) = Headquarter van het 21ste Army Group.
Dit is het Britse hoofdkwartier van de gezamenlijke Britse en Canadese troepen van 1943 tot en met 1945.
Company sign: Rechthoek (wit), cijfer 377 (zwart)= 377 GT Coy RASC.
Platoon sign: A10 (geel)= 10de DUKW van 'A' Platoon van het 377 Company.
Unit Serial +
Arms of Service:
Rechthoek (groen/rood met streep wit), cijfer 1392 (wit)= Arms of Service = Royal Army Service Company (groen-rood rechthoek). Unit Serial = cijfer 1392. De Unit Serial 1392 kan niet altijd 1 op 1 vertaald worden naar een unit. Daarvoor moet je weten welke divisie en regiment de DUKW toe behoorde. In dit specifieke geval is dat 377th Company (Amphibian) van het British XXX Corps.
Land marker: De witte 5 puntige ster zonder cirkel. Deze marking is van oorsprong een 'national identification symbol' voor de voertuigen van de Verenigde Staten van Amerika. Deze is in gebruik vanaf 1943.
Allied White Star: De witte 5 puntige ster in een cirkel, formeel bestaat de Allied White Star uit een cirkel met daarin de witte 5 puntige ster en is bij de voorbereidingen voor D-Day geïntroduceerd. De White Star, zonder cirkel is formeel een land mark symbool in gebruik bij het Amerikaanse leger. Voor, tijdens en na D-Day was er een groot gebrek aan verf mallen en witte verf voor de symbolen, daarbij is nogal wat geïmproviseerd. Na ervaringen in Normandië zijn veel white stars op voertuigen verwijderd of vervangen door een kleiner model. Reden, de White Star viel te veel op en werd als vaak als richt en mikpunt voor Duitse anti tank wapens.
WD Registration: (Census) P5575692 (wit) Dit is een uniek voertuignummer uitgegeven door het Britse War Department. Het nummer is voor logistieke zaken te vergemakkelijken o.a. bij onderhoud in het veld. (P = categorie Amphibians)
Bridge classification: 9 (zwart) in cirkel (geel) is een gewichtsklasse aanduiding. Bruggen kregen ook deze classificatie, indien het cijfer van een Bridge classification gelijk of groter dan die van het voertuig was kon de brug het gewicht van het voertuig houden.
 
GMC DUKW-353 in Bovington
Foto 3. De GMC DUKW-353 in Bovington (GB).
2.1 Het Britse 377 GT Coy RASC
In februari 1944 ontving het 377 GT Coy RASC zijn eerste DUKW's voor trainingen in het R.A.S.C. , Amphibious Training Centre in Towyn gelegen aan de kust van Noord Wales. Verdere informatie ontbreekt.
 
3. De GMC DUKW-353 in Duxford (GB).
GMC DUKW-353 in Duxford
Foto 3. De GMC DUKW-353 in Duxford (GB).
Foto 1. 3. en 4. Dit is een GMC DUKW-353, die te zien is in het Imperial War Museum in Duxford, als onderdeel van een tentoonstelling over WW II. Deze DUKW is op 1 juli 1944 in gebruik geleverd aan het Britse leger. Na de oorlog deed het dienst bij de 18 Company RASC (Amphibious). De stootkussens, van gevlochten touw (fenders), ontbreken midscheeps aan de voor en achterzijde van deze DUKW. Nog een klein detail, achterop de DUKW behoort het Unit Serial / Arms of Service afbeelding zich aan de rechterzijde te bevinden i.p.v. links. Daarnaast ontbreekt ook het Census Number achterop de DUKW.
 
- Vehicle Markings -
Marker: Omschrijving:
Division Marker: Cirkel (rood) en onklaar anker, controleren, mogelijk Beach Group.
Company sign: Ontbreekt.
Platoon sign: B3 (wit)= 3de DUKW van 'B' Platoon van een onbekende General Transport Company.
Unit Serial +
Arms of Service:
Rechthoek (groen/rood met streep wit), cijfer 1346 (wit)= Arms of Service = Royal Army Service Company (groen-rood rechthoek). Unit Serial = cijfer 1346. De Unit Serial 1346 kan niet altijd 1 op 1 vertaald worden naar een unit. Daarvoor moet je weten welke divisie en regiment de DUKW toe behoorde. In dit specifieke geval is dat een onbekende General Transport Company van het British XXX Corps.
Land marker: De witte 5 puntige ster zonder cirkel. Deze marking is van oorsprong een 'national identification symbol' voor de voertuigen van de Verenigde Staten van Amerika. Deze is in gebruik vanaf 1943.
Allied White Star: Ontbreekt witte 5 puntige ster in een cirkel formeel bestaat de Allied White Star uit een cirkel met daarin de witte 5 puntige ster en is bij de voorbereidingen voor D-Day geïntroduceerd. De White Star, zonder cirkel is formeel een land mark symbool in gebruik bij het Amerikaanse leger. Voor, tijdens en na D-Day was er een groot gebrek aan verf mallen en witte verf voor de symbolen, daarbij is nogal wat geïmproviseerd. Na ervaringen in Normandië zijn veel white stars op voertuigen verwijderd of vervangen door een kleiner model. Reden, de White Star viel te veel op en werd als vaak als richt en mikpunt voor Duitse anti tank wapens.
WD Registration: (Census) P5477293 (wit) Dit is een uniek voertuignummer uitgegeven door het Britse War Department. Het nummer is voor logistieke zaken te vergemakkelijken o.a. bij onderhoud in het veld. (P = categorie Amphibians)
Bridge classification: 9 (zwart) in cirkel (geel) is een gewichtsklasse aanduiding. Bruggen kregen ook deze classificatie, indien het cijfer van een Bridge classification gelijk of groter dan die van het voertuig was kon de brug het gewicht van het voertuig houden.
 
GMC DUKW-353 in Duxford
Foto 4. De GMC DUKW-353 in Duxford (GB).
 
4. GMC DUKW-353 in Portsmouth (GB).
GMC DUKW-353 in Portsmouth
Foto 5. De GMC DUKW-353 in Portsmouth (GB).
Foto 5. en 6. Dit is een GMC DUKW-353, die te zien is in het D-Day Museum in Portsmouth (GB). De DUKW is geschonken aan het D-Day Museum door de "D-Day and Normandy Fellowship". Deze DUKW is voorzien van de Britse leger tekens (markings) van het 'A' Platoon van het 101 General Transport Company, Royal Army Service Corps. Dit was tijdens de D-Day landingen een onderdeel van het Britse 3rd Division. Dit exemplaar verkeert uiterlijk in een uitstekende staat van onderhoud. Onbekend is of deze ook nog geheel in operationele staat verkeert. Het is op deze pagina het enige exemplaar waarvan de achterwielen geheel zichtbaar zijn.
De stootkussens, van gevlochten touw (fenders), ontbreken midscheeps aan de voor en achterzijde van deze DUKW.
Bron: D-Day Museum, Portsmouth (GB)
 
- Vehicle Markings -
Marker: Omschrijving:
Division Marker: Ontbreekt van het British 3rd Division.
Company sign: 101 (wit)= 101 GT Coy RASC van het British 3rd Division.
Platoon sign: A10 (wit)= 10de DUKW van 'A' Platoon van het 101 General Transport Company RASC.
Unit Serial +
Arms of Service:
Rechthoek (groen/rood), cijfer 534(wit) = Arms of Service = Royal Army Service Company (groen-rood rechthoek). Unit Serial = cijfer 534. De Unit Serial 534 kan niet altijd 1 op 1 vertaald worden naar een unit. Daarvoor moet je weten welke divisie en regiment de DUKW toe behoorde. In dit specifieke geval is dat 101 General Transport Company RASC van het British 3rd Division.
Land marker: De witte 5 puntige ster zonder cirkel. Deze marking is van oorsprong een 'national identification symbol' voor de voertuigen van de Verenigde Staten van Amerika. Deze is in gebruik vanaf 1943.
Allied White Star: Ontbreekt witte 5 puntige ster in een cirkel. Deze marking was tijdens WW II in gebruik bij alle Geallieerde legers, vanaf de voorbereidingen op D-Day.
WD Registration: (Census) P3074896 (wit) Dit is een uniek voertuignummer uitgegeven door het Britse War Department. Het nummer is voor logistieke zaken te vergemakkelijken o.a. bij onderhoud in het veld. (P = categorie Amphibians)
Bridge classification: Ontbreekt, 9 (zwart) in cirkel (geel) is de gewichtsklasse aanduiding. Bruggen kregen ook deze classificatie, indien het cijfer van een Bridge classification gelijk of groter dan die van het voertuig was kon de brug het gewicht van het voertuig houden.
 
GMC DUKW-353 in Portsmouth
Foto 6. De GMC DUKW-353 in Portsmouth (GB).
 
Van het 101 GT Company RASC is mij niet veel bekend, anders dan het in Normandië dienst heeft gedaan voor bevoorrading. Het was toen ingedeeld bij het British 3rd Division. Het Royal Army Service Corps heeft in het Britse leger tijdens WW II de rol als bevoorrading regiment, het levert alle benodigdheden, inclusief brandstof, eten en munitie aan de troepen bij het front.
Ook heeft het in Duitsland, in maart 1945, deelgenomen aan de Geallieerde Operatie Plunder, om nabij Wesel de Rijn over te steken. Bij deze operatie zijn de soldaten van het 101 General Transport Company onderscheiden met twee medailles.
Na WW II is de 101 GT Company overgebracht naar Palestina, hier was het zowel een amphibian als een tank transporter compagnie. Het verkreeg in 1948 een nieuwe naam het 101 Company RASC (General Transport) Special. Later is de naam weer gewijzigd in 44 Company RASC (Tank Transporter).
 
 
- Specificaties GMC DUKW -
Item: Specificatie:
Ontwerp: April 1942, aanvang met het eerste experimenteel model.
Productie: Van december 1942 tot en met onbekend.
Geproduceerd door: General Motors Corporation, Truck & Coach Division, Pontiac Michigan.
Aantal geproduceerd: 21137 Exemplaren.
Gewicht: 6,5 ton (kon een lading vervoeren van 2,5 ton)
Afmetingen: LxBxH= 9,45 x 2,53 x 2,47 m
Pantser: n.v.t.
Motor: Benzine motor, 6 cylinder GMC, 269 cid, 91,5 tot 106 pk.
Max. snelheid: 80,5 km/u (land) en 10,3 km/u (water)
Bereik: 402 km (land) circa 64,4 km (water bij max. snelheid)
Bemanning: Twee tot drie personen.
Bewapening: Standaard geen bewapening, incidenteel een .50 Machine geweer.