Armoured Artillery / Personnel Carrier RAM Kangaroo
 
Type: Carrier Armoured Personnel
British Army: RAM Kangaroo
Export: Yes
Personnel Carrier RAM Kangaroo in Mill (NL).
Contents:
  1. De RAM Kangaroo Carrier.
    1.1 Operationeel gebruik.
  2. RAM Kangaroo Carrier in Mill (NL).
    2.1 Het 1st Armoured Carrier Regiment
  3. RAM Kangaroo Carrier in Bovington (GB).
  4. Technische specificaties
  5. Externe Links.
  Foto 1. De voorzijde van de Personnel Carrier RAM Kangaroo in Mill (NL).
1. Algemeen:
Het is de opvolger van de M7 Priest Kangaroo welke in Normandië in gebruik was bij de volgende divisies; het 50th Northumbrian, het 3rd Canadian en het 3rd British Infantry Division.
De opvolger van de Priest Kangaroo is de RAM Kangaroo en deze is in augustus 1944 geïntroduceerd. Het is een Canadees transportvoertuig voor personen en toebehoren en het werd soms ook gebruikt voor het voorttrekken van artillerie stukken.
De RAM Kangaroo Carrier is in 1944 gebaseerd op de toen al verouderde Canadese RAM tank. Hiervoor werden zowel de RAM Mark I, als de RAM Mark II (early en de late model) tanks aangepast. De te vervoeren soldaten bevonden zich veelal op de carrier, voor ongeveer 11 man was er bovenop plaats, de ruimte binnen in is erg beperkt. Via het gat waar de koepel heeft gezeten kon je in de carrier komen, vaak was in dit gat ook een demontabel .30 caliber Browning machine geweer bevestigd. De vast bemanning van de RAM Kangaroo bestond uit twee man, de boorschutter en de bestuurder.
Voor de volledigheid, de cruiser tanks van het type Ram, hebben nooit als tanks actief deelgenomen aan gevechten aan het front.
Vele zijn gebruikt als training-tank in Great Brittan en de exemplaren die door het Britse en Canadese leger naar het vaste land van Europa zijn gebracht zijn deels omgebouwd tot tractor voor artillerie en bevoorrading en als 'personal carriers' gebruikt (de RAM Kangaroo). De RAM OP/ command daarin tegen heeft wel deelgenomen aan de strijd aan het front, maar dan als observatie en commando post voor de "gemotoriseerde artillerie" de Sexton. Overigens is de Sexton, een gemotoriseerd artilleriekanon, gebaseerd op het chassis van de RAM tank.
 
1.1 Operationeel gebruik:
Vanaf september 1944 is de RAM Kangroo Carrier in gebruik geweest bij het Britse en Canadese leger in Europa. Dat wil zeggen, zowel in Italië als tijdens de opmars vanaf D-Day. Het werd gebruikt voor het verplaatsen van infanterie soldaten en soms ook voor het voorttrekken van artillerie stukken.
In West-Europa was de RAM Kangaroo alleen in gebruik bij het 1st Canadian Armoured Carrier Regiment (oktober 1944 - juni 1945) en bij het Britse 49th Royal Tank Regiment (49th APCR, november 1944 - december 1945). Deze beide regimenten waren toen ingedeeld bij het Britse 79th Armoured Division. In totaal hadden zij de beschikking over circa 106 exemplaren van de RAM Kangaroo Carrier. Na de oorlog zijn er een aantal overgenomen door het Britse en Nederlandse leger.
De RAM Kangaroo was niet een ideaal transport middel, de ruimte voor de passagiers was beperkt en binnen in kon men niet fatsoenlijk zitten en had men geen bescherming tegen het weer. Ook was het moeilijk om op het voertuig te beklimmen en er uit te springen. Het was goed in staat om tanks bij te houden en bood in zekere mate ook bescherming tegen vijandelijk vuur.
 
2. De RAM Kangaroo Carrier in Mill (NL).
Personnel Carrier RAM Kangaroo in Mill (NL).
Foto 2. De rechterzijde van Personnel Carrier RAM Kangaroo in Mill (NL).
Foto 1 t/m 4. Deze RAM Kangaroo carrier is te zien in Mill (NL). Het is op 5 mei 1995 geplaatst als herdenkingsmonument ter herinnering aan het 1st Canadian Armoured Carrier Regiment. Het chassis is afkomstig van een late model van de Canadese RAM Mark II tank, de zijdeur ontbreekt. In de tracks zijn de early type boogies, de loopwielen, bevestigd waarbij de return roller zich in het midden boven de loopwielen is bevestigd. Voor de oplettende kijker, een van de loopwielen is geheel gesloten aan de binnenzijde.
De herkomst en historie van dit specifieke voertuig is geheel te lezen op de website van Meaple Leaf Up.
Aanvullend nog, de op de RAM Kangaroo aangebrachte leger markings verschilden destijds soms. Zo werd vaak de Geallieerde White Star niet aangebracht en soms iets gedraaid, i.v.m. de onderlinge rivaliteit tussen de Canadese en Amerikaanse militairen.
Kleine opmerking, de unit serial 175 was niet in gebruik bij het Britse en Canadese leger, zie tekst hieronder.
 
Personnel Carrier RAM Kangaroo in Mill (NL).
Foto 3. De linkerzijde van Personnel Carrier RAM Kangaroo in Mill (NL).
 
- Vehicle Markings -
Marker: Omschrijving:
Vehicle name: Ontbreekt; Bijnaam van de tank, het aanbrengen van een bijnaam was willekeur en geen voorschrift.
Division Sign: Driehoek (geel met rand zwart) daarin een stierenkop, is de division sign van het Britse 79th Armoured Division.
Division Sign: Rechthoek (rood-zwart-rood) met Maple Leafe Up (geel), is het embleem van de First Canadian Army.
Unit Serial & Arm
of Service Mark:
Rechthoek (groen-blauw) is de "Arms of Service", verwijst naar een Armoured Carrier Regiment.
175 (wit) is de "Unit Serial" is een van de drie onderdelen van welke onder leiding stonden van het Royal Armoured Corps Headquarters. Het unit serial nummer is 175 en verwijst naar een onderdeel binnen de divisie. De Unit Serial 175 is niet in gebruik geweest door een unit. Het voertuig behoorde toe aan een van de onderstaande units van het 79th Armoured Division. De 79th Armoured Division is opgebouwd uit meerdere legeronderdelen, waaronder het Royal Armoured Corps. Deze is opgebouwd uit een HQ brigade en drie onderdelen. De Markings bij specifiek het 79th Armoured Division zijn dan als volgt:
HQ Royal Armoured Corps = heeft geen "Unit Serial"
1st Canadian Armoured Carrier Regiment = 157 "Unit Serial"
49th British Armoured Carrier Regiment = 158 "Unit Serial"
264th Special Delivery Squadron = 472 "Unit Serial"
269th Forward Delivery Squadron = heeft geen "Unit Serial"
Landmarker: De witte 5 puntige ster zonder cirkel. Deze marking is van oorsprong een 'national identification symbol' voor de voertuigen van de Verenigde Staten van Amerika. Deze is in gebruik vanaf 1943.
WD Registration: CT40665, ook wel Census number genoemd. Dit is een uniek voertuignummer uitgegeven door het Britse War Department. Het nummer is voor logistieke zaken te vergemakkelijken o.a. bij onderhoud in het veld.
(T = categorie tank)
Bridge classification: Cijfer 30 in een gele cirkel, is een gewichtsklasse aanduiding. Bruggen kregen ook deze classificatie, indien het cijfer van een Bridge classification gelijk of groter dan die van het voertuig was kon de brug het gewicht van het voertuig houden.
 
Personnel Carrier RAM Kangaroo in Mill (NL).
Foto 3. De achterzijde van de RAM Kangaroo Carrier in Mill (NL).
 
2.1 Het 1st Canadian Armoured Carrier Regiment:
Het regiment is opgericht in Tilburg op 24 oktober 1944. Het regiment had twee squadrons, elk opgebouwd uit vier 'troops'. Elk squadron beschikte over 52 RAM Kangaroo's voor het vervoer van een infanterie bataljon.
Het is voortgekomen uit het Canadese Kangaroo Squadron dat is opgericht op 26 augustus 1944 in Noord-Frankrijk. Het kwam voor het eerst in actie in september 1944 bij Le Havre tijdens Operatie Astonia.
Snel gevolgd door succesvolle aanvallen op Rouen, Bologne en Calais. Daarna rukt het op naar België, om uiteindelijk op transport gesteld te worden naar Mill in Nederland. In oktober 1944 komt het in actie nabij Den Bosch en daarna volgen Schilburg, St.-Michiels-Gestel, Boxtel, Esch, Moergestel, Tilburg, Kaatsheuvel, Waspik, Waspik-Boven, Raamsdonk en Laan.
Vanaf december 1944 is het 1st Canadian Armoured Carrier Regiment tezamen met het Canadese 49th Armoured Carrier Regiment ingedeeld bij het Britse 79th Armoured Division, dat onder leiding stond van de Major General Sir Percy Hobart. Deze Britse divisie beschikte over speciale aangepaste pantservoertuigen, de Hobart Funnies, speciaal ontworpen voor landing en gevechten in Normandië. Het Britse 79th Armoured Division beschikte zelf niet over een infanterie regiment, maar verleende met hun specials ondersteuning aan diverse leger onderdelen van de Geallieerde legers in West-Europa.
In januari 1944 komt het regiment in actie in Limburg, in februari 1944 deed het mee aan Operatie Vertible in het gebied tussen Nijmegen en Venlo, tot aan de Rijn. In maart 1944 doet het mee aan Operatie Plunder bij de oversteek van de Rijn bij Rees. Het komt voor het laatst in actie op 5 mei 1945, wanneer het een Oostenrijks Infanterie Regiment zich aan de Canadezen overgeeft nabij Oldenburg. Op 20 juni 1945 wordt het regiment ontbonden in Penheim, te Duitsland, het gedenkteken meld dat dit op dezelfde datum in Enschede gebeurde.
 
Personnel Carrier RAM Kangaroo in Mill (NL).
Foto 4. De gedenkplaat dat is geplaatst bij de RAM Kangaroo Carrier in Mill (NL).
 
3. De RAM Kangaroo Carrier in Bovington (GB).
RAM Kangaroo, tank Museum, Bovington.
Foto 5. De voorkant van Personnel Carrier RAM Kangaroo in Bovington (GB).
Foto 5 t/m 8. Deze RAM Kangaroo carrier is te zien in het Tank Museum in Bovington. Het voertuig is compleet gerestaureerd en in rijdende staat, inclusief de ventilatoren in de romp. Voor de restauratie heeft men gebruik gemaakt van twee verschillende tracks van het type Chevron, afkomstig van een Amerikaanse Sherman tank. Door aanvoer problemen bij het Canadese leger werden vaak de originele Canadese tracks van het type "CDP", Canadian Dry Pin, vervangen door de tracks van de Sherman tanks. Het 4th Royal Tank Regiment heeft deze RAM Kangaroo geborgen in Imber, het is onbekend bij welk onderdeel het tijdens de oorlog dienst heeft gedaan.
Het dorp Imber, gelegen in het Graafschap Wiltshire, is onderdeel van het grootste militair oefenterrein in Groot Brittannië. Het terrein heet formeel Army Training Estate Salisbury Plain (SPTA), de inwoners van Imber moesten in 1943 hun huis verlaten. Het dorp en omgeving waren benodigd voor militaire oefeningen ter voorbereiding van Operation Overlord.
Deze RAM Kangaroo is voorzien van de legertekens van het 1st Canadian Armoured Carrier Regiment. De Geallieerde White Star is iets gedraaid, i.v.m. de onderlinge rivaliteit tussen de Canadese en Amerikaanse militairen.
 
RAM Kangaroo, tank Museum, Bovington.
Foto 6. De linkerzijde van Personnel Carrier RAM Kangaroo in Bovington (GB).
 
- Vehicle Markings -
Marker: Omschrijving:
Vehicle name: Ontbreekt; Bijnaam van de tank, het aanbrengen van een bijnaam was willekeur en geen voorschrift.
Division Sign: Driehoek (geel met rand zwart) daarin een stierenkop, is de division sign van het Britse 79th Armoured Division.
Division Sign: Rechthoek (rood-zwart-rood) met Maple Leafe Up (geel), is het embleem van de First Canadian Army.
Unit Serial & Arm
of Service Mark:
Rechthoek (groen-blauw) is de "Arms of Service", verwijst naar een Armoured Carrier Regiment.
157 (wit) is de "Unit Serial" is een van de drie onderdelen van welke onder leiding stonden van het Royal Armoured Corps Headquarters. Het unit serial nummer is 157 en verwijst naar een onderdeel binnen de divisie. De Unit Serial 157 kan niet altijd 1 op 1 vertaald worden naar een unit. Daarvoor moet je weten tot welk onderdeel het voertuig toe behoorde. In dit specifieke geval is dat wel duidelijk, het 79th Armoured Division. De 79th Armoured Division is opgebouwd uit meerdere legeronderdelen, waaronder het Royal Armoured Corps. Deze is opgebouwd uit een HQ brigade en drie onderdelen. De Markings bij specifiek het 79th Armoured Division zijn dan als volgt:
HQ Royal Armoured Corps = heeft geen "Unit Serial"
1st Canadian Armoured Carrier Regiment = 157 "Unit Serial"
49th British Armoured Carrier Regiment = 158 "Unit Serial"
264th Special Delivery Squadron = 472 "Unit Serial"
269th Forward Delivery Squadron = heeft geen "Unit Serial"
Temporarly signs: Cijfer 8 en C/55 (wit), dit zijn tijdelijk aangebrachte leger tekens, veelal om praktische redenen aangebracht en vaak verwijzend naar een legeronderdeel. Het cijfer 8 verwijst naar het 8th Royal Scots Infantry als onderdeel van het 15th (Scottish) Division tijdens de aanval op Blerick, op 3 december 1944.
Landmarker: De witte 5 puntige ster zonder cirkel. Deze marking is van oorsprong een 'national identification symbol' voor de voertuigen van de Verenigde Staten van Amerika. Deze is in gebruik vanaf 1943.
WD Registration: CT160141, ook wel Census number genoemd. Dit is een uniek voertuignummer uitgegeven door het Britse War Department. Het nummer is voor logistieke zaken te vergemakkelijken o.a. bij onderhoud in het veld. (T = categorie tank)
Bridge classification: Ontbreekt: Cijfer 30 in een gele cirkel, is een gewichtsklasse aanduiding. Bruggen kregen ook deze classificatie, indien het cijfer van een Bridge classification gelijk of groter dan die van het voertuig was kon de brug het gewicht van het voertuig houden.
 Personnel Carrier RAM Kangaroo in Bovington (GB)
Foto 7. De rechterzijde van Personnel Carrier RAM Kangaroo in Bovington (GB)
Note: De Geallieerde White Star is iets gedraaid.
 
 Personnel Carrier RAM Kangaroo in Bovington (GB)
Foto 8. De achterkant van Personnel Carrier RAM Kangaroo in Bovington (GB).
Note: zie de verschillen tussen de linker en rechter track.
 
4. Technische Specificaties:
 
- Specificaties RAM Kangaroo -
Item: Specificatie:
Ontwikkeld in: In 1944 in Frankrijk.
Geproduceerd: Vanaf 1944 en in gebruik vanaf augustus 1944.
Geproduceerd in: Canada, omgebouwd in West Europa.
Aantal geproduceerd: Onbekend, vermoedelijk circa 110 exemplaren.
Gewicht: Circa 24,5 ton.
Afmetingen: LxBxH = 5,71 x 2,83 x 1,98 m
Bepantsering: Dikte maximaal 87 mm.
Motor: Benzine, 9 cilinder radialmotor, Continental, R975 C1 400 pk. (RAM 2)
Max. snelheid: 40 km/u
Max. bereik: 232 km
Bemanning: Twee personen, plaats voor elf passagiers.
Bewapening: Een Browning M1919A4 .30 kaliber machine geweer, eerste modellen hadden een .50 kaliber MG.
Overige bewapening: Demontabel Browning .30 kaliber machine geweer.
 
5. Externe Links:
Topic 1. - Informatie over de Kangaroo (armoured personnel carrier).
Topic 2. - Locatie van de RAM Kangaroo Carrrier in Mill (NL).
Topic 2. - Informatie over de RAM Kangaroo in Mill (NL).
Topic 2. - Het 1st Canadian Armoured Carrier Regiment.
Topic 3. - Locatie van de RAM Kangaroo Carrrier in Bovington (GB).
Topic 3. - Het Britse Tank Museum in Bovington (GB).